Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Per 1 januari 2019 is de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling verbeterd. De 5 stappen uit de meldcode blijven bestaan, maar stap 4 en 5 zijn aangepast. Het is verplicht voor alle beroepskrachten die vallen onder de Wet om een afwegingskader te gebruiken. Het afwegingskader is een onderdeel van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en helpt beroepskrachten te beslissen wat zij moeten doen bij een vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld.

Stap 4

Wegen van huiselijk geweld of kindermishandeling

 • Weeg op basis van stap 1 tot en met 3 het risico op huiselijk geweld en kindermishandeling.
 • Weeg de aard en ernst van het huiselijk geweld en kindermishandeling.
 • Gebruik het afwegingskader.
 • Raadpleeg in alle gevallen waarin je twijfelt over je vervolgstap Veilig Thuis.

In stap 4 beantwoord je de vragen van het afwegingskader en neem je de beslissing om wel/niet door te gaan naar stap 5. Het gaat om de volgende vragen:

De afwegingsvragen

 1. Heb ik op basis van de stappen 1 tot en met 4 van de meldcode een vermoeden van (dreiging van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling?
  Nee: Afsluiten en vastleggen in dossier.
  Ja: ga verder met afweging 2.
 2. Schat ik op basis van de stappen 1 tot en met 4 van de meldcode in dat er sprake is van acute onveiligheid en/of structurele onveiligheid?
  Nee: ga verder met afweging 3.
  Ja: melden bij Veilig Thuis. De afwegingen 3 tot en met 5 worden samen met Veilig Thuis doorlopen.
 3. Ben ik in staat effectieve hulp te bieden of organiseren om dreiging van (toekomstig) huiselijk geweld en/of kindermishandeling af te wenden? Bij acute onveiligheid en/of structurele onveiligheid wordt deze afweging samen met Veilig Thuis doorlopen.
  Nee: melden bij Veilig Thuis.
  Ja: ga verder bij afweging 4.
 4. Aanvaarden de betrokkenen hulp om dreiging van (toekomstig) huiselijk geweld en/of kindermishandeling af te wenden en zijn zij bereid zich hiervoor in te zetten? Bij acute onveiligheid en/of structurele onveiligheid wordt deze afweging samen met Veilig Thuis doorlopen.
  Nee: melden bij Veilig Thuis.
  Ja: hulp bieden of organiseren, ga verder met afweging 5.
 5. Leidt de hulp binnen de gewenste termijn tot de noodzakelijke resultaten ten aanzien van de veiligheid en/of het welzijn (herstel) van alle betrokkenen? Bij acute onveiligheid en/of structurele onveiligheid wordt deze afweging samen met Veilig Thuis doorlopen.
  Nee: (opnieuw) melden bij veilig Thuis.
  Ja: hulp opstarten met afspraken over het volgen van toekomstige (on)veiligheid met betrokkenen en samenwerkingspartners.

Verslaglegging: Leg je weging vast in het dossier. Leg ook vast hoe de mening van de cliënt en eventueel het kind is meegewogen. Zet de besluiten in het dossier, met wie hier overleg over is geweest en wie het besluit heeft genomen om af te sluiten of om door te gaan naar stap 5.

 

Vorige stap Volgende stap

Afwegingskader

Het afwegingskader voor Pedagogen, psychologen, (psycho)therapeuten, sociaal werkers en jeugd- en gezinsprofessionals is van toepassing. Meer informatie is te vinden op de website van de NVO en NIP.

Achtergrondinformatie

Wat te doen bij (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld treft u in het Handelingsprotocol. Relevante links in deze stap zijn:

Regio Haaglanden

Alle gemeenten in Haaglanden hebben aandacht voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Politie en Veilig Thuis zijn voor iedereen toegankelijk. Daarnaast heeft iedere gemeente eigen structuren voor specialisten. Bekijk hieronder hoe dat per gemeente geregeld is.