Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

In de regio Haaglanden houden diverse professionals zich - ieder vanuit de eigen expertise - bezig met huiselijk geweld of dierenmishandeling. De meeste professionals zijn volgens Downes (2020) ergens wel bekend met het feit dat er een relatie bestaat tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling, maar de link tussen beide geweldsvormen wordt niet of niet voldoende gelegd. En dat, terwijl juist het (h)erkennen van die link tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling kan leiden tot het voorkòmen en beëindigen van onnodig leed. Vroegtijdige herkenning en melden van zorgen bij beide vormen van geweld is een gezamenlijke opgave.
JIJ kunt hierdoor een enorm verschil maken voor mens èn dier!

Download de 5 stappen (JPG).

Uit diverse onderzoeken blijkt dat geweld tegen een dier de opstap vormt naar het plegen van andere geweldsdelicten, zoals huiselijk geweld. De aanwezigheid van mishandelde dieren kan dan ook een indicator zijn van geweld tussen gezinsleden. Andersom kan geweld in de huiselijke kring betekenen dat dieren het slachtoffer zijn van mishandeling. Je kunt de link tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld echter pas zien als je weet wàt je moet zien. In dit webinar over geweld tegen mens en dier behandelen onze deskundigen dit onderwerp aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Webinar link tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld

Bekijk hier het webinar van 23 november 2021 terug.

Download Folder Het beste gunnen voor mens en dier van Mendoo (PDF).

Download Folder Professionele hulp in een ongewenste situatie van Mendoo (PDF).