Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

In de regio Haaglanden houden diverse professionals zich - ieder vanuit de eigen expertise - bezig met huiselijk geweld of dierenmishandeling. De meeste professionals zijn volgens Downes (2020) ergens wel bekend met het feit dat er een relatie bestaat tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling, maar de link tussen beide geweldsvormen wordt niet of niet voldoende gelegd. En dat, terwijl juist het (h)erkennen van die link tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling kan leiden tot het voorkòmen en beëindigen van onnodig leed. Vroegtijdige herkenning en melden van zorgen bij beide vormen van geweld is een gezamenlijke opgave.
JIJ kunt hierdoor een enorm verschil maken voor mens èn dier!

Binnenkort volgt hier meer informatie.

 

Download Folder Het beste gunnen voor mens en dier van Mendoo (PDF).

Download Folder Professionele hulp in een ongewenste situatie van Mendoo (PDF).