Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Westland besteedt aandacht aan huiselijk geweld en kindermishandeling. Lees hier wat je moet doen als je bezorgd bent om een kind, volwassene of oudere.

Veilig Thuis Haaglanden is het centrale advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling.
(070) 346 97 17 (ook anoniem), info@veiligthuishaaglanden.nl.

Bereikbaarheid hulpverlening Haaglanden  

Politie Haaglanden
(0900) 88 44

Veilig Thuis Haaglanden
(070) 346 97 17

Crisis Interventie Team
Binnen kantoortijd: (070) 345 05 06
Buiten kantoortijd:  (070) 379 51 60