Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

GGD Haaglanden organiseert voorlichtingen en inhoudelijke bijeenkomsten over de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook kan GGD Haaglanden u adviseren over het volgen van externe trainingen. Heeft u een vraag over een training? Mail naar meldcode@ggdhaaglanden.nl of vul het contactformulier in.

Hieronder een activiteitenoverzicht van regionale en landelijke activiteiten en bijeenkomsten van GGD Haaglanden en ketenpartners uit de regio.
Is er een activiteit die er niet tussen staat, laat het ons weten via meldcode@ggdhaaglanden.nl.

 GGD Haaglanden

GGD Haaglanden en Stichting SONECA presenteren de resultaten, de belemmeringen en succesfactoren. Sprekers zijn onder andere de jongerenambassadeurs, GGD Haaglanden over de Haagse aanpak en PHAROS over belemmeringen en succesfactoren in het bespreekbaar maken van vrouwelijke genitale verminking.

Een speciale filmdag bestaande uit 3 bijzondere films met als thema 'geweld tegen vrouwen'. We bekijken de wereld door hun ogen en gaan vervolgens verder met elkaar in gesprek over o.a. grensoverschrijdend gedrag, meisjesbesnijdenis, partnergeweld en veerkracht. Na elke film is er ruimte om met elkaar in gesprek te gaan en na te praten. U kunt zich aanmelden voor 1 of alle 3 de films. Entree is gratis.

In deze training oefenen we met behulp van een trainingsacteur in het voeren van gesprekken met kinderen/jongeren over (vermoedens van) kindermishandeling en/of huiselijk geweld.

 Regiovisie Haaglanden

Tijdens deze 3-daagse basistraining Signs of Safety wordt de (concept) Routekaart naar Veiligheid toegelicht en worden vaardigheden aangeleerd om deze te doorlopen. De focus zal liggen op het proces van analyse: op basis van welke feiten beoordeel ik?

Na deelname aan deze training heeft de professional inzicht hoe chronische stress doorwerkt op gedrag. Deze training draagt bij aan het creëren van bewustwording en draagvlak voor stress-sensitief werken en hoe dit kan bijdragen aan de aanpakken huiselijk geweld en kindermishandeling.

Na deelname aan deze training heeft de professional inzicht hoe chronische stress doorwerkt op gedrag. Deze training draagt bij aan het creëren van bewustwording en draagvlak voor stress-sensitief werken en hoe dit kan bijdragen aan de aanpakken huiselijk geweld en kindermishandeling.

Na deelname weten professionals hoe chronische stress doorwerkt en beheersen in ieder geval daarop afgestemde coachingsvaardigheden. Ze weten hoe deze werkwijze positief kan bijdragen aan de aanpakken hg en km. Ze gebruiken deze kennis en vaardigheden om mensen te motiveren deel te (blijven) nemen aan de aangeboden trajecten.

Na deelname aan deze training heeft de professional inzicht hoe chronische stress doorwerkt op gedrag. Deze training draagt bij aan het creëren van bewustwording en draagvlak voor stress-sensitief werken en hoe dit kan bijdragen aan de aanpakken huiselijk geweld en kindermishandeling.

Na deelname weten professionals hoe chronische stress doorwerkt en beheersen in ieder geval daarop afgestemde coachingsvaardigheden. Ze weten hoe deze werkwijze positief kan bijdragen aan de aanpakken hg en km. Ze gebruiken deze kennis en vaardigheden om mensen te motiveren deel te (blijven) nemen aan de aangeboden trajecten.

Na deelname aan deze training heeft de professional inzicht hoe chronische stress doorwerkt op gedrag. Deze training draagt bij aan het creëren van bewustwording en draagvlak voor stress-sensitief werken en hoe dit kan bijdragen aan de aanpakken huiselijk geweld en kindermishandeling.

 Ketenpartners in de regio

Per 24 november brengt Periscoop Look What You Made Me Do uit, de nieuwe documentaire van Coco Schrijber (First Kill). De documentaire vertelt het verhaal van drie vrouwen die uit wanhoop het heft in eigen handen nemen en na jarenlang fysiek en psychologisch geweld hun mannelijke partner vermoordden.

Slotbijeenkomst van de campagne Orange The World met traditionele 10 december lezing in het kader van de ‘Dag van de Rechten van de Mens’ en ‘Soroptimist International Day’. Sprekers zijn Franka Olujic (jurist/directeur bij het Nederlands Juristen Comité voor de mensenrechten) en Rajae Azaroual (jurist bij Bureau Clara Wichmann). Zij vertellen ons hoe het staat met de bescherming van de mensenrechten in Nederland.

Seksuele uitbuiting en criminele uitbuiting zijn reële risico’s voor middelbare scholieren. Een grote meerderheid van de docenten geeft aan dat zij signalen van mensenhandel niet kan herkennen en dat zij graag meer aandacht wil voor dit thema op school. Dit is een gratis informatieve training door ervaren professionals van het Rode Kruis en Fier.

Welke invloed hebben cultuur en levensbeschouwing op jouw werk. En er worden tips gegeven hoe jij daar in de praktijk mee om kunt gaan zonder je eigen professionele inzichten uit het oog te verliezen.