Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

GGD Haaglanden organiseert voorlichtingen en inhoudelijke bijeenkomsten over de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook kan GGD Haaglanden u adviseren over het volgen van externe trainingen. Heeft u een vraag over een training? Mail naar meldcode@ggdhaaglanden.nl of vul het contactformulier in.

Ons aanbod is ook te zien op ons platform 1SociaalDomein.

Hieronder een activiteitenoverzicht van regionale en landelijke activiteiten en bijeenkomsten van GGD Haaglanden en ketenpartners uit de regio.
Is er een activiteit die er niet tussen staat, laat het ons weten via meldcode@ggdhaaglanden.nl.

 GGD Haaglanden

Na deze 3-daagse training ben je aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling voor jouw organisatie. Is er binnen jouw organisatie een medewerker die aandachtsfunctionaris zou willen worden? Deze kosteloze training biedt de (aankomende) aandachtsfunctionaris de mogelijkheid om binnen jouw organisatie deze rol goed te vervullen.

 Regiovisie Haaglanden

 Ketenpartners in de regio

In deze training leer je hoe je een kind helpt om zich veilig genoeg te voelen om zijn verhaal, wensen en behoeften te uiten, hoe je aansluit bij wat een kind kan en aankan, hoe je op een zorgvuldige manier in gesprek gaat over mogelijk seksueel misbruik en welke dingen je vooral aan de politie moet overlaten. Door een goed gesprek krijgen kinderen meer grip op het ingewikkelde traject waarin ze zijn terechtgekomen en kun jij hen beter helpen, waardoor je meer voldoening haalt uit je werk. (Academie voor Praten met Kinderen)

Deze webinarreeks van het Leids Congres Bureau, voor eenieder met interesse in geweld in afhankelijkheidsrelaties, is ontworpen om je te verdiepen in diverse onderwerpen, je bewust te maken van de verschillende vormen van geweld, en je handvatten te bieden voor een effectieve aanpak in je dagelijkse praktijk.

Tijdens deze webinar, van het Leids Congres Bureau, staan ze stil bij het verschil tussen gezin en familie en welke rol dit speelt in huiselijk geweld. Daarnaast gaan ze in op verschillende vormen van geweld binnen de familie en hoe deze zich tot elkaar verhouden. Tenslotte krijg je handvatten voor het signaleren van (potentieel) huiselijk geweld en wat je kunt doen om hulp te bieden en wat goed bedoeld lijkt maar juist averechts werkt.

Tijdens deze webinar, van het Leids Congres Bureau, wordt uitgelegd waarom die familie-eer zo belangrijk is en welke vormen van geweld bij het herstel daarvan in beeld komen. Ook krijg je inzicht in hoe de politie en haar partners met dit soort zaken omgaan en welke tips zij professionals in de praktijk kunnen geven voor het tijdig herkennen van deze ernstige vorm van geweld.

Tijdens deze webinar, van het Leids Congres Bureau, staan we o.a. stil bij risicofactoren voor zowel daderschap als slachtofferschap en bij de relatie tussen dwang en sekswerk. We besteden zowel aandacht aan (vermoedelijke) gevallen van uitbuiting als aan potentiële gevallen van uitbuiting. Uiteraard is er ook aandacht voor wat je in uitbuitingssituaties kunt doen om hulp te bieden en wat goed bedoeld lijkt maar juist averechts werkt.

Tijdens deze workshop van Academie voor Praten met Kinderen leer je hoe je zorgelijke signalen bespreekbaar maakt en het kind een luisterend oor, informatie en inbreng geeft, ook als je stappen moet zetten waar het kind tegenop ziet. Zodat kinderen die onveilig opgroeien zich eerder en vaker gezien en gehoord voelen en zodat jij hiermee tot steun kunt zijn in een voor hen moeilijke tijd.