Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

GGD Haaglanden organiseert voorlichtingen en inhoudelijke bijeenkomsten over de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook kan GGD Haaglanden u adviseren over het volgen van externe trainingen. Heeft u een vraag over een training? Mail naar meldcode@ggdhaaglanden.nl of vul het contactformulier in.

Ons aanbod is ook te zien op ons platform 1SociaalDomein.

Hieronder een activiteitenoverzicht van regionale en landelijke activiteiten en bijeenkomsten van GGD Haaglanden en ketenpartners uit de regio.
Is er een activiteit die er niet tussen staat, laat het ons weten via meldcode@ggdhaaglanden.nl.

 GGD Haaglanden

Wanneer kom je in contact met Veilig Thuis en wat doen zij dan precies? Het is voor cliënten maar ook voor professionals niet altijd duidelijk wat Veilig Thuis wel en wat ze niet doen. In dit Webinar gaan we kort in op De Meldcode en vooral ook op de rol van Veilig Thuis.

Je bent aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling (met eventueel een specifiek aandachtsgebied zoals ouderenmishandeling, VGV, mensenhandel of anders) en hebt de training tot aandachtsfunctionaris al gevolgd. Hoe ga je nu verder, lukt het jou om de meldcode in jouw organisatie te implementeren? Hoe geef jij je rol vorm? Waar loop je tegen aan?

GGD Haaglanden biedt verschillende trainingen aan om te oefenen met deze lastige gesprekken. In deze trainingen oefenen we met behulp van een trainingsacteur in het voeren van gesprekken over (vermoedens van) huiselijk geweld en ouderenmishandeling. Hoe ga je om met weerstand en hoe zorg je voor een doorbraak daarin. Met behulp van oplossingsgerichte vragen oefenen we specifieke deelvaardigheden.

Na deze 3-daagse training en terugkomochtend ben je aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling / ouderenmishandeling / mensenhandel voor jouw organisatie. Deze kosteloze training biedt de (aankomende) aandachtsfunctionaris de mogelijkheid om binnen jouw organisatie deze rol goed te vervullen.

Na deze 3-daagse training en terugkomochtend ben je aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling / ouderenmishandeling / mensenhandel voor jouw organisatie. Deze kosteloze training biedt de (aankomende) aandachtsfunctionaris de mogelijkheid om binnen jouw organisatie deze rol goed te vervullen.

Je bent aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling (met eventueel een specifiek aandachtsgebied zoals ouderenmishandeling, VGV, mensenhandel of anders) en hebt de training tot aandachtsfunctionaris al gevolgd. Hoe ga je nu verder, lukt het jou om de meldcode in jouw organisatie te implementeren? Hoe geef jij je rol vorm? Waar loop je tegen aan?

Na deze 3-daagse training en terugkomochtend ben je aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling / ouderenmishandeling / mensenhandel voor jouw organisatie. Deze kosteloze training biedt de (aankomende) aandachtsfunctionaris de mogelijkheid om binnen jouw organisatie deze rol goed te vervullen.

 Regiovisie Haaglanden

Tijdens deze vier daagse training - waarin je de basisprincipes Signs of Safety aanleert - wordt de Routekaart naar veiligheid toegelicht, en vaardigheden aangeleerd om de Routekaart naar veiligheid te doorlopen. Hierbij worden bouwstenen van Beter Samenspel benut. Ook de landelijke richtlijn gefaseerd samenwerken aan Veiligheid (GSAV) is verwerkt in de Routekaart naar veiligheid. De focus zal liggen op het proces van analyse.

Deze vervolgtraining veiligheidsplanning is vormgegeven als een leertraject. Iedereen die deelneemt aan de training doet dit aan de hand van een eigen casus. We doorlopen samen alle onderdelen van veiligheidsplanning tot aan het veiligheidsplan in woord & beeld verhaal voor de kinderen.

Tijdens deze vier daagse training - waarin je de basisprincipes Signs of Safety aanleert - wordt de Routekaart naar veiligheid toegelicht, en vaardigheden aangeleerd om de Routekaart naar veiligheid te doorlopen. Hierbij worden bouwstenen van Beter Samenspel benut. Ook de landelijke richtlijn gefaseerd samenwerken aan Veiligheid (GSAV) is verwerkt in de Routekaart naar veiligheid. De focus zal liggen op het proces van analyse.

Tijdens deze vier daagse training - waarin je de basisprincipes Signs of Safety aanleert - wordt de Routekaart naar veiligheid toegelicht, en vaardigheden aangeleerd om de Routekaart naar veiligheid te doorlopen. Hierbij worden bouwstenen van Beter Samenspel benut. Ook de landelijke richtlijn gefaseerd samenwerken aan Veiligheid (GSAV) is verwerkt in de Routekaart naar veiligheid. De focus zal liggen op het proces van analyse.

 Ketenpartners in de regio

De interactieve voorstelling Kiezpijn bespreekt dilemma’s, keuzevrijheid en weerbaarheid binnen relaties. Het Landelijke Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating organiseert deze zomer een tour langs verschillende theaters in Nederland. Tijdens de voorstelling vertellen acteurs twee waargebeurde verhalen over huwelijksdwang en omgaan met de keuzebeperkingen.

Tijdens deze workshop van Academie voor Praten met Kinderen leer je hoe je zorgelijke signalen bespreekbaar maakt en het kind een luisterend oor, informatie en inbreng geeft, ook als je stappen moet zetten waar het kind tegenop ziet. Zodat kinderen die onveilig opgroeien zich eerder en vaker gezien en gehoord voelen en zodat jij hiermee tot steun kunt zijn in een voor hen moeilijke tijd.

Het herkennen van signalen van ouderenmishandeling is essentieel om tijdige en adequate hulp te kunnen bieden. In het webinar van het Leids Congres Bureau gaan ze dieper in op de signalen van ouderenmishandeling en de acties die je kunt ondernemen bij een vermoeden hiervan. Deze sessie is specifiek ontworpen om je te voorzien van de kennis en vaardigheden die nodig zijn om effectief te handelen in dergelijke situaties.