Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

GGD Haaglanden organiseert voorlichtingen en inhoudelijke bijeenkomsten over de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook kan GGD Haaglanden u adviseren over het volgen van externe trainingen. Heeft u een vraag over een training? Mail naar meldcode@ggdhaaglanden.nl of vul het contactformulier in.

Hieronder een activiteitenoverzicht van regionale en landelijke activiteiten en bijeenkomsten van GGD Haaglanden en ketenpartners uit de regio.
Is er een activiteit die er niet tussen staat, laat het ons weten via meldcode@ggdhaaglanden.nl.

 GGD Haaglanden

We verdiepen ons in herkenbare dilemma’s, verwerven kennis over de meerwaarde en moeilijkheden van gefaseerd samenwerken in de aanpak van complexe zaken huiselijk geweld en wisselen ervaringen uit rondom de casuïstiek.

Informatief webinar, specifiek voor professionals in diergeneeskunde en dierenwelzijn, over de relatie tussen dierenmishandeling & huiselijk geweld.

Een training over (signaleren van) huiselijk geweld, specifiek voor uitvoerend medewerkers van woningcorporaties in regio Haaglanden.

Vrije partnerkeuze is een mensenrecht, maar dit is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Druk komt van ouders, familie of de gemeenschap. We gaan in gesprek hoe die verandering in Den Haag vorm kan krijgen.

In deze training oefenen we met behulp van een trainingsacteur in het voeren van gesprekken met kinderen/jongeren over (vermoeden van) kindermishandeling en/of huiselijk geweld.

In deze training oefenen we met behulp van een trainingsacteur in het voeren van gesprekken met kinderen/jongeren over (vermoeden van) kindermishandeling en/of huiselijk geweld.

Een speciale filmmiddag bij Pathé Buitenhof met de films 'Buiten is het feest' en 'Doula’s van de stad'. Opening en nabespreking door Karin Bloemen.

 Regiovisie Haaglanden

Na de inventarisatiefase van het project en de start van de analysefase willen we graag de uitkomsten plenair delen.

 Ketenpartners in de regio

Op 24 november jl. werd het webinar ‘Daderschap en deelneming bij eergerelateerd geweld’ georganiseerd. Van het webinar is een opname gemaakt, zodat u dit op uw gemak nog eens kunt terugkijken.

Marthine Bos en Salwa Hamad nemen ons mee in gespreksvoering rondom vgv. Hoe ga je het gesprek aan met ouders of een meisje waarvan je vermoedt dat ze besneden is of risico loopt om besneden te worden?

Een gratis training (tot juli '22) voor onderwijsprofessionals op het VO. Preventie en herkenning van signalen van mensenhandel onder leerlingen en hoe je het onder de aandacht kan brengen in de klas worden besproken.