Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

GGD Haaglanden organiseert voorlichtingen en inhoudelijke bijeenkomsten over de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook kan GGD Haaglanden u adviseren over het volgen van externe trainingen. Heeft u een vraag over een training? Mail naar meldcode@ggdhaaglanden.nl of vul het contactformulier in.

Ons aanbod is ook te zien op ons platform 1SociaalDomein.

Hieronder een activiteitenoverzicht van regionale en landelijke activiteiten en bijeenkomsten van GGD Haaglanden en ketenpartners uit de regio.
Is er een activiteit die er niet tussen staat, laat het ons weten via meldcode@ggdhaaglanden.nl.

 GGD Haaglanden

Je hebt de training tot aandachtsfunctionaris al eerder gevolgd. Hoe ga je nu verder, lukt het jou om de meldcode in jouw organisatie te implementeren? Hoe geef jij je rol vorm? Waar loop je tegen aan?

Vooraankondiging webinar ouderenmishandeling. Meer informatie volgt later.

De jaarlijkse regiomiddag Haaglandse Aanpak Seksueel Geweld is voor alle netwerkpartners, professionals en vrijwilligers in de regio Haaglanden die werken omtrent het thema seksueel geweld. Deze dag richt zich op deskundigheidsbevordering, ontmoeten en verbinden als regionaal netwerk.

Collega’s laten hun struggles en successen zien in het werken aan blijvende veiligheid in huishoudens door samenwerking met huishoudens, hun netwerk en de kinderen.   Op het Zuiderstrand op Kijkduin kun je collega’s ontmoeten, geïnspireerd raken en met mooie ideeën voor de eigen praktijk, een heerlijke lunch en een borrel om nog na te praten op het strand.

In deze training oefenen we met behulp van een trainingsacteur in het voeren van gesprekken met ouders/verzorgers over (vermoedens van) kindermishandeling en/of huiselijk geweld.

Na deze 3-daagse training ben je aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling voor jouw organisatie. Is er binnen jouw organisatie een medewerker die aandachtsfunctionaris zou willen worden? Deze kosteloze training biedt de (aankomende) aandachtsfunctionaris de mogelijkheid om binnen jouw organisatie deze rol goed te vervullen.

In deze training oefenen we met behulp van een trainingsacteur in het voeren van gesprekken met een oudere over (vermoedens van) ouderenmishandeling en/of huiselijk geweld.

In deze training oefenen we met behulp van een trainingsacteur in het voeren van gesprekken met kinderen/jongeren over (vermoedens van) kindermishandeling en/of huiselijk geweld.

 Regiovisie Haaglanden

Tijdens deze drie daagse basistraining Signs of Safety wordt de Routekaart naar Veiligheid toegelicht en worden vaardigheden aangeleerd om deze te doorlopen. De focus zal liggen op het proces van analyse: op basis van welke feiten beoordeel ik?

Tijdens deze drie daagse basistraining Signs of Safety wordt de Routekaart naar Veiligheid toegelicht en worden vaardigheden aangeleerd om deze te doorlopen. De focus zal liggen op het proces van analyse: op basis van welke feiten beoordeel ik?

Deze vervolgtraining veiligheidsplanning is vormgegeven als een leertraject. Iedereen die deelneemt aan de training doet dit aan de hand van een huidige, lopende casus waar zorgen zijn over veiligheid of welzijn.

Tijdens de dagen staan we gezamenlijk stil bij wat het van je organisatie vraagt om (onderdelen van) de routekaart te implementeren in (delen van) je organisatie. De 4 pijlers van implementeren worden per bijeenkomst besproken. We gaan samen reflecteren en analyseren: wat lukt ons al heel goed wat betreft implementeren? Waar zitten nog zorgen en wat zijn de eerste stappen die nu nodig zijn?

 Ketenpartners in de regio

Leren hoe je de paniek van een kind kalmeert wanneer hij om geheimhouding vraagt; hoe je over ingewikkelde dingen praat met een snel afgeleide kleuter of juist met een jongere die niemand meer vertrouwt; hoe je extra aandacht besteedt aan de veiligheid in het contact wanneer je praat over seksueel misbruik? (Academie voor Praten met Kinderen)