Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

GGD Haaglanden organiseert voorlichtingen en inhoudelijke bijeenkomsten over de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook kan GGD Haaglanden u adviseren over het volgen van externe trainingen. Heeft u een vraag over een training? Mail naar meldcode@ggdhaaglanden.nl of vul het contactformulier in.

Hieronder een activiteitenoverzicht van regionale en landelijke activiteiten en bijeenkomsten van GGD Haaglanden en ketenpartners uit de regio.
Is er een activiteit die er niet tussen staat, laat het ons weten via meldcode@ggdhaaglanden.nl.

 GGD Haaglanden

In deze basisitraining leer je wat de taak inhoudt en wat jij nodig hebt om deze eigen te maken. Je maakt (opnieuw) kennis met de meldcode en leert collega’s te coachen in het gebruik hiervan.

Tijdens de Follow up meeting wordt o.a. ingegaan op praktijksituaties, gespreksvoering en samenwerking.

Een training in het signaleren van huiselijk geweld speciaal ontworpen voor woningcorporaties.

In deze workshop leer je het signaleren van de verschillende vormen van ouderenmishandeling en werken met de meldcode.

Tijdens de Follow up meeting wordt o.a. ingegaan op praktijksituaties, gespreksvoering en samenwerking.

Een deskundigheidsbevordering voor medewerkers van sociale wijkteams in Delft m.b.t. huiselijke geweld en kindermishandeling en werken met de Meldcode.

In deze training oefenen we met behulp van een trainingsacteur in het voeren van gesprekken met kinderen/jongeren over (vermoeden van) kindermishandeling en/of huiselijk geweld.

Wat wordt er van een vrijwilliger verwacht en waar ligt voor jou de grens? Bij wie kun je zelf terecht met je zorgen? En hoe maak je je vermoedens bespreekbaar?

In deze training oefenen we met behulp van een trainingsacteur in het voeren van gesprekken met kinderen/jongeren over (vermoeden van) kindermishandeling en/of huiselijk geweld.

Dit theaterstuk maakt de dilemma’s en zorgen waar mantelzorgers mee te maken krijgen voelbaar.

Tijdens de Follow up meeting wordt o.a. ingegaan op praktijksituaties, gespreksvoering en samenwerking.

Tijdens de Follow up meeting wordt o.a. ingegaan op praktijksituaties, gespreksvoering en samenwerking.

In deze training oefenen we met behulp van een trainingsacteur in het voeren van gesprekken met kinderen/jongeren over (vermoeden van) kindermishandeling en/of huiselijk geweld.

In deze training oefenen we met behulp van een trainingsacteur in het voeren van gesprekken met kinderen/jongeren over (vermoeden van) kindermishandeling en/of huiselijk geweld.

In deze training oefenen we met behulp van een trainingsacteur in het voeren van gesprekken met kinderen/jongeren over (vermoeden van) kindermishandeling en/of huiselijk geweld.

 Regiovisie Haaglanden

Na een succesvolle startbijeenkomst willen wij op 20 september op inhoud en proces de volgende stappen zetten.

 Ketenpartners in de regio

Aan de orde komt welke partijen een rol hebben in de preventie van vgv en hoe deze optimaal met elkaar kunnen samenwerken.

De verander(en)de samenleving leidt er toe dat zorg- en welzijnsprofessionals steeds meer te maken krijgen met cliënten, die een andere culturele en levensbeschouwelijke achtergrond hebben dan zijzelf. In de webinar staat de vraag hoe professionals passend hier op kunnen reageren en op welke wijze zij hierover kunnen communiceren centraal.

Huiselijk geweld en kindermishandeling moet je willen zien. Slachtoffers zullen zich niet snel uitspreken over het geweld wat achter de voordeur plaatsvindt. Vaak zijn er wel signalen, maar hoe herken je die? En welke vormen van mishandeling zijn er?

Een gratis training (tot juli '22) voor onderwijsprofessionals op het VO. Preventie en herkenning van signalen van mensenhandel onder leerlingen en hoe je het onder de aandacht kan brengen in de klas worden besproken.