Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

GGD Haaglanden organiseert voorlichtingen en inhoudelijke bijeenkomsten over de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook kan GGD Haaglanden u adviseren over het volgen van externe trainingen. Heeft u een vraag over een training? Mail naar meldcode@ggdhaaglanden.nl of vul het contactformulier in.

Hieronder een activiteitenoverzicht van regionale en landelijke activiteiten en bijeenkomsten van GGD Haaglanden en ketenpartners uit de regio.
Is er een activiteit die er niet tussen staat, laat het ons weten via meldcode@ggdhaaglanden.nl.

 GGD Haaglanden

GGD Haaglanden organiseert in samenwerking met trainingsbureau Wilde Kastanje een training (2 dagdelen) voor medewerkers van sociale wijkteams m.b.t. huiselijke geweld, kindermishandeling en de meldcode.

In deze training oefenen we met behulp van een trainingsacteur in het voeren van gesprekken met kinderen/jongeren over (vermoedens van) kindermishandeling en/of huiselijk geweld.

SHOP, Politie en het OM geven je meer inzicht in de signalen, risico's en het aangifte- en strafproces. Zodra je inzicht hebt, kan je het slachtoffer beter ondersteunen en weet je hoe te handelen.

In deze training oefenen we met behulp van een trainingsacteur in het voeren van gesprekken met kinderen/jongeren over (vermoedens van) kindermishandeling en/of huiselijk geweld.

 Regiovisie Haaglanden

Tijdens deze twee dagen staan we gezamenlijk stil bij wat het van je organisatie en van de samenwerking vraagt om de middels de concept Routekaart te kunnen gaan werken in (delen van) je organisatie.

Tijdens deze 3-daagse basistraining Signs of Safety wordt de (concept) Routekaart naar Veiligheid toegelicht en worden vaardigheden aangeleerd om deze te doorlopen. De focus zal liggen op het proces van analyse: op basis van welke feiten beoordeel ik?

De 4-daagse training is vormgegeven als een leertraject. Iedereen die deelneemt doet dit aan de hand van een huidige, lopende casus. Je start het leertraject met het invullen van het framework, vervolgens komen alle onderdelen van veiligheidsplanning tot aan het veiligheidsplan in woord & beeld verhaal voor de kinderen aan bod.

De 4-daagse training is vormgegeven als een leertraject. Iedereen die deelneemt doet dit aan de hand van een huidige, lopende casus. Je start het leertraject met het invullen van het framework, vervolgens komen alle onderdelen van veiligheidsplanning tot aan het veiligheidsplan in woord & beeld verhaal voor de kinderen aan bod.

Tijdens de Verdiepende training worden aanvullende tools aangereikt onder andere vanuit Family Finding. Tools en oefeningen om netwerk (terug) te vinden en op veerkracht vergrotende wijze in het leven van huishoudens te betrekken.

Tijdens deze 3-daagse basistraining Signs of Safety wordt de (concept) Routekaart naar Veiligheid toegelicht en worden vaardigheden aangeleerd om deze te doorlopen. De focus zal liggen op het proces van analyse: op basis van welke feiten beoordeel ik?

 Ketenpartners in de regio

Hoe herken je slachtofferschap? En hoe ga je het gesprek aan bij een vermoeden van huiselijk geweld? Welke hulp kun je inschakelen en hoe ga je hierin te werk?

Het Leids congresbureau geeft je meer informatie over mensenhandel en specifiek seksuele en criminele uitbuiting. Ze gaan in op de signalen en risicofactoren, maar ook op de vervolgstappen na signalering. Dit doen ze samen met een ervaringsdeskundige. Het doel is meer kennis en handelingsperspectieven mee te geven.

In deze interactieve workshop van Academie voor Praten met Kinderen leer je belangrijke aandachtspunten voor praten met kinderen over kindermishandeling, vanuit jouw professionele rol en taak.