Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Elk jaar zijn er verschillende nationale en internationale campagneweken in het teken van geweld. Deze campagnes worden georganiseerd om huiselijk geweld, kindermishandeling en andere vormen van geweld tegen te gaan.

GGD Haaglanden organiseert tijdens deze campagnes webinars, themadagen en andere evenementen voor professionals in de regio. De activiteiten zijn bedoeld om bewustwording te creëren en de problematiek bespreekbaar te maken.

Benieuwd naar campagnes en activiteiten? Bekijk hier per thema welke campagnes en activiteiten eraan komen en meld je aan.

Terugkijken?
Wil je webinars uit 2022 terugkijken, met bijvoorbeeld je team? Vraag dan de link op bij meldcode@ggdhaaglanden.nl.

 • Opgroeien met overgewicht
 • Kinderrechtendebat
 • Themadag 'Zie je mij?'
 • Wanneer de klok luidt; vroegsignalering bij huiselijk geweld
 • Regiomiddag Haagse Aanpak Seksueel Geweld
 • Expertmeeting VGV

Hieronder zie je de webinars en themadagen die al eerder hebben plaatsgevonden. Door op de link te klikken kan je de webinars terugkijken.

Webinars Week tegen Mensenhandel

Webinar Mensenhandel - Arbeidsuitbuiting (2022)

Waar moet je op letten bij arbeidsuitbuiting? Wat kan je doen zodra je arbeidsuitbuiting signaleert?
In het webinar Mensenhandel – Arbeidsuitbuiting neemt Comensha professionals mee in de signalen, risico's en de meldcode met betrekking tot arbeidsuitbuiting. Zodra je meer inzicht hebt, kan je het slachtoffer beter ondersteunen en weet je hoe te handelen. 
>Bekijk hier het webinar Mensenhandel - Comensha aan het woord over arbeidsuitbuiting (20 okt. '22) terug.

Netwerkbijeenkomst Mensenhandel - Het aangifte en strafproces in beeld (2022)

Wat gebeurt er als je aangifte doet van mensenhandel? Wat doet het met een slachtoffer en hoe verloopt het strafproces? Op deze netwerkbijeenkomst geven SHOP, Politie en het OM je meer inzicht in de signalen, risico's en het aangifte- en strafproces. Zodra je inzicht hebt, kan je het slachtoffer beter ondersteunen en weet je hoe te handelen.
> Bekijk hier het webinar Mensenhandel - Het aangifte en strafproces in beeld (17 okt. '22) terug.

Webinar De Meldcode Huiselijk Geweld - óók bij Mensenhandel (2021)

Mensenhandel komt overal in Nederland voor en iedereen kan slachtoffer worden. Het is een complexe en veelal verborgen geweldsvorm. In meer dan de helft van de meldingen van mensenhandel kent het slachtoffer de mensenhandelaar. Sinds 2019 valt mensenhandel onder de definitie van huiselijk geweld en is officieel als geweldsvorm opgenomen in de Wet Meldcode huiselijk geweld & kindermishandeling. Dat betekent dat jij als professionals óók bij een vermoeden van mensenhandel verplicht bent om de meldcode te gebruiken. Toch zijn veel professionals nauwelijks bekend met het onderwerp Mensenhandel. In dit webinar vertellen we er meer over!

>Bekijk hier het webinar De meldcode huiselijk geweld, óók bij mensenhandel! terug (nov. '21).

 

Webinars Week tegen Kindermishandeling

Themadag Hier en Nu (2021)

Jaarlijkse themadag waarin lotgenoten en professionals met elkaar in gesprek gaan over de impact van kindermishandeling. De themadag van dit jaar heet ‘Hier en nu’, sporen van huiselijk geweld en kindermishandeling.
Wie als kind te maken heeft gehad met lichamelijke of geestelijke mishandeling, verwaarlozing of seksueel misbruik weet hoeveel invloed dit heeft op de rest van je leven. Het ontbreken van veiligheid, geborgenheid en liefde heeft plaats gemaakt voor een jarenlange zoektocht naar verwerking, erkenning en acceptatie. Wat voor invloed heeft dit op jouw leven en die van jouw naasten? En hoe doorbreken we de cirkel van kindermishandeling?

>Bekijk hier de themadag Hier en nu (19 nov. '21) terug.

Webinar Getekend - Sporen van kindermishandeling (2020)

Getekend - Sporen van kindermishandeling, is een project dat op een creatieve en toegankelijke manier aandacht besteedt aan kindermishandeling. De trauma’s die kinderen oplopen werken soms een leven lang door, tot in de volgende generatie.
Met Getekend genereren initiatiefneemster en inhoudsdeskundige Hameeda Lakho, programmamaker Gijs Wanders en kunstenaar Herman van Hoogdalem aandacht voor het thema. Slachtoffers vertellen hun verhaal en maken duidelijk wat de gevolgen zijn. Plegers verklaren hun daden. De verhalen, gefilmd en getekend, zetten aan tot gesprek, bieden herkenning, geven troost.

>Bekijk hier de themadag Getekend - sporen van kindermishandeling (nov. '20) terug.

Webinars Week zonder geweld

Symposium Werken aan een Wicked Problem (2021)

Van professional tot expert in complexe situaties van huiselijk geweld en kindermishandeling.
We verdiepen ons in herkenbare dilemma’s, verwerven kennis over de meerwaarde en moeilijkheden van gefaseerd samenwerken in de aanpak van complexe zaken huiselijk geweld en wisselen ervaringen uit rondom de casuïstiek. Wat is er nodig? En wat heb je als partner van je netwerkpartners nodig om daadwerkelijk alle bevindingen en theorieën in de praktijk uit te voeren? Wat werkt?
Gastsprekers zijn onder andere collega’s Epidemiologie van GGD Haaglanden, Martien Kuitenbrouwer van het Public Mediation programma van de Universiteit van Amsterdam, Trijntje Kootstra landelijk projectleider van Drakentemmers (online expertiseplatform Trauma en Gehechtheid na huiselijk geweld en kindermishandeling) i.s.m. Yvonne Fong Pien Joe Teamleider Aanpak huiselijk geweld Perspektief en gewaardeerde en gespecialiseerde collega’s uit ons netwerk zoals Veilig Thuis.

>Bekijk hier het webinar Weken aan een Wicked Problem (22 nov. '22) terug.

Webinar De link tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld (2021)

Uit diverse onderzoeken blijkt dat geweld tegen een dier de opstap vormt naar het plegen van andere geweldsdelicten, zoals huiselijk geweld. De aanwezigheid van mishandelde dieren kan dan ook een indicator zijn van geweld tussen gezinsleden. Andersom kan geweld in de huiselijke kring betekenen dat dieren het slachtoffer zijn van mishandeling. Je kunt de link tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld echter pas zien als je weet wàt je moet zien. In dit webinar over geweld tegen mens en dier behandelen onze deskundigen dit onderwerp aan de hand van praktijkvoorbeelden.

>Bekijk hier het webinar De link tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld (23 nov. '21) terug.

>Meer over dierenmishandeling en huiselijk geweld.

 

Webinars Orange The World

Webinar Orange The World Haaglanden (2020)

GGD Haaglanden organiseerde samen met de 9 deelgemeenten een livestream rondom het thema geweld tegen vrouwen en meisjes. 
Op deze dag zijn we in gesprek gegaan met enkele geportretteerde mensen die tegelijkertijd zijn ‘getekend’ door hun verleden. Voor het project Getekend - sporen van kindermishandeling zijn vijf mensen geportretteerd door kunstschilder Herman van Hoogdalem. De geestelijke of lichamelijke mishandeling heeft bij hen diepe sporen nagelaten. We zijn met hen dieper ingegaan op de intergenerationele overdracht van geweld. Vanuit verschillende invalshoeken wordt geweld tegen vrouwen belicht.
Er wordt besproken wat de kracht is van het verbinden van ervaringsdeskundigen en lotgenoten en wat er nodig is om uit de vicieuze cirkel van geweld te komen.
De bijeenkomst was bedoeld voor ervaringsdeskundigen en zorgprofessionals binnen gemeenten, zorginstellingen, welzijnsorganisaties, vrijwilligersorganisaties, GGZ, soroptimisten, politie en rijksoverheid. 

> Bekijk hier het webinar Orange the World Haaglanden (25 nov. '20) terug.

 

Webinars Schadelijke praktijken

Webinar Voorkom meisjesbesnijdenis (voor het PO) (2022)

Je kunt als docent een belangrijke rol spelen in de signalering en preventie van meisjesbesnijdenis. Daarom heeft GGD Haaglanden een webinar meisjesbesnijdenis georganiseerd speciaal voor professionals in het primair onderwijs (Schoolmaatschappelijk werk, intern begeleiders, docenten en andere belangstellenden).
Onderwerpen die aanbod komen zijn:

 • Wat is meisjesbesnijdenis, waar komt het vandaan en welke betekenis heeft het voor betrokkenen?
 • Risicolanden
 • Gevolgen meisjesbesnijdenis
 • Wetgeving in Nederland
 • Herkennen van signalen
 • Hoe onderwerp bespreken?

>Bekijk hier het webinar Voorkom meisjesbesnijdenis voor het VO (7 sept. '22) terug.

Webinar Schadelijke Praktijken (2021)

In deze interessante en leerzame digitale bijeenkomst wordt aandacht besteed aan de verschillende vormen van schadelijke praktijken waaronder vrouwelijke genitale verminking, huwelijksdwang en verborgen vrouwen.
Alleen het plenaire gedeelte is terug te zien, het is niet mogelijk om de workshops terug te kijken.

>Bekijk hier het webinar Schadelijke praktijken (27 mei '21) terug.

Logo Haagse week tegen Mensenhandel

Haagse Week tegen Mensenhandel
9-13 oktober 2023

 

Logo Week tegen kindermishandeling

Week tegen Kindermishandeling
20-26 november 2023

 

Week zonder Geweld
21-25 november 2022

 

Logo Orange The World

Orange The World
25 november-10 december

 

Bekijk alle activiteiten