Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Ouderenmishandeling komt vaker voor dan we denken. Ongeveer 1 op de 20 ouderen krijgt ermee te maken. Er zijn verschillende vormen, zoals lichamelijke of geestelijke mishandeling, maar ook financieel misbruik komt vaak voor. Daarom wil GGD Haaglanden graag meer bewustwording creëren rondom dit onderwerp. Op deze pagina tref je verschillende materialen rondom ouderenmishandeling. 

Vormen van ouderenmishandeling

Onder ouderenmishandeling valt bijvoorbeeld lichamelijke, seksuele en psychische mishandeling, verwaarlozing en financiële uitbuiting. Het risico op ouderenmishandeling neemt toe met het ouder worden. Uit onderzoek blijkt dat het  risico op ouderenmishandeling groter wordt naarmate de oudere meer zorg nodig heeft. Ouderenmishandeling kan plaatsvinden bij de oudere thuis, maar ook in verzorgings-, verpleeg- en ziekenhuizen. Als er sprake is van ouderenmishandeling in een verzorgings-of verpleeghuis of ziekenhuis moet de inspectie ingeschakeld worden in plaats van Veilig Thuis.

De oudere is afhankelijk van de pleger. Vaak is de pleger een naaste van het slachtoffer, bijvoorbeeld een dochter, zoon, echtgenoot of kleinkind. Soms hebben plegers zelf problemen, bijvoorbeeld met alcohol of drugs of op financieel gebied. Het kan ook zijn dat iemand de langdurige verzorging van de oudere steeds meer ervaart als een last die te zwaar op zijn of haar schouders drukt. Dit wordt ook wel ontspoorde mantelzorg genoemd. De mishandelingen zijn bij ontspoorde mantelzorg vaak niet moedwillig.

Soms komt ouderenmishandeling voort uit een lange traditie van familiegeweld en –conflicten. De oudere is nu afhankelijk van diegene die vroeger bijvoorbeeld mishandeld is door de oudere.

Signalen van ouderenmishandeling

 • Onverklaarbare verandering van gedrag: de oudere is bijvoorbeeld plotseling verdrietig, angstig of neerslachtig
 • De huishouding en de verzorging van de oudere worden verwaarloosd
 • De oudere geeft onsamenhangende of tegenstrijdige verklaringen voor lichamelijke verwondingen
 • De oudere krijgt geen kans met de hulpverlener te praten zonder aanwezigheid van de vermoedelijke dader
 • De dader probeert hulpverleners zo veel mogelijk buiten de deur te houden of om de tuin te leiden
 • De verzorger vertoont verschijnselen van overbelasting
 • De verzorger is onverschillig over het welzijn van de oudere
 • De verzorger scheldt of schreeuwt tegen de oudere in het bijzijn van een hulpverlener

Financieel misbruik ouderen

Financieel misbruik is het ongeoorloofd gebruik van bezittingen van een oudere. Diefstal van geld of sieraden, pinpasfraude, misbruik van machtigingen en gedwongen testamentwijziging zijn voorbeelden van financieel misbruik. Financieel misbruik begint meestal klein, maar kan ernstige vormen aannemen.

Denkt u dat er sprake is van financieel misbruik? Let dan op de volgende signalen:

 • onverklaarbare geldopnames of kosten
 • betaalachterstand: huur/hypotheek, energie, overige rekeningen
 • geldgebrek
 • ontbreken/verdwijnen van waardevolle spullen
 • brieven van incassobureaus

Denkt u dat er sprake is van financieel misbruik? Bij Veilig Thuis zijn er deskundige medewerkers met wie u hierover kunt praten. Ook als het om iemand anders gaat.  Zij bieden hulp, advies en ondersteuning. Is er direct gevaar, bel dan met 112. Bel met Veilig Thuis via 0800-2000 als er geen direct gevaar is. Dit kan 24 uur per dag, zeven dagen per week. U kunt ook anoniem bellen.

Clips ouderenmishandeling