Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Delft besteedt aandacht aan huiselijk geweld en kindermishandeling. Lees hier wat je moet doen als je bezorgd bent om een kind volwassene of oudere.

Gemeente Delft - Bezorgd om een ander?

DelftSupport - Meldpunt Bezorgd - (0900) 040 040 5

  • Team Jeugd - Delft Support - Hofkerk Delft - Cort van der Lindenstraat 1 , 2613 WP , Delft- (06) 48 05 15 19
  • Crisis Interventie Team (CIT) Haaglanden, (070) 379 51 60 (buiten kantoortijden)
  • Volwassenen: neem contact op met je huisarts

Bereikbaarheid hulpverlening Haaglanden  

Politie Haaglanden
(0900) 88 44

Veilig Thuis Haaglanden
(070) 346 97 17

Crisis Interventie Team
Binnen kantoortijd: (070) 345 05 06
Buiten kantoortijd:  (070) 379 51 60