Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is verbeterd. In de verbeterde meldcode wordt gebruik gemaakt van een afwegingskader, dat beschrijft wanneer een melding noodzakelijk is en hoe goede hulp eruit ziet. Vanaf 1 januari 2019 werken professionals hiermee.

Er zijn 5 stappen in de meldcode. In de eerste drie stappen breng je signalen zorgvuldig in kaart, overleg je met een deskundige collega en spreek je met de betrokkenen over de zorgen die je hebt. In stap 4 weeg je al deze informatie af. Als je zorgen zijn weggenomen, sluit je de meldcode. Heb je nog steeds een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld, dan neem je in stap 5 een beslissing over melden en hulpverlenen.

In de verbeterde meldcode wordt gebruik gemaakt van een afwegingskader. Dit afwegingskader beschrijft wanneer een melding noodzakelijk is en hoe goede hulp eruit ziet. Nieuw in dit afwegingskader is, dat je vermoedens van acute of structurele onveiligheid altijd meldt bij Veilig Thuis. Bijvoorbeeld geweld met wapengebruik of ernstige letsels. Of voortdurende onveiligheid voor kinderen bij ernstige verslavingsproblematiek van hun vader of moeder. Volgens het afwegingskader meld je je vermoedens van onveiligheid ook als je zelf geen hulp kunt bieden of organiseren. Bijvoorbeeld omdat hulp verlenen niet je vak is. Of omdat de betrokkenen geen hulp accepteren. En je meldt wanneer het onveilig blijft, ook al is er hulp ingezet.

Ook nieuw is, dat het afwegingskader omschrijft aan welke voorwaarden goede hulp voldoet bij onveiligheid in gezinnen en relaties. Als je volgens de normen in het afwegingskader een melding doet bij Veilig Thuis, overleg je met hen welke hulp je zelf kunt bieden of organiseren. Melden én hulpverlenen zijn zo mogelijk. Veilig Thuis kan dan langdurig zicht op veiligheid organiseren. Heb je zorgen over de veiligheid van kinderen, partners of ouderen? Gebruik de verbeterde meldcode. Zo werk je aan veiligheid en herstel voor alle betrokkenen. GGD Haaglanden ondersteunt je graag bij het gebruik van een meldcode.

Hoe ziet het afwegingskader van jouw beroepssector eruit?

App

De Meldcode App, ontwikkeld in opdracht van het ministerie van VWS, helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet.

Download de app uit de App Store.

logo app meldcode VWS

Speciaal voor beroepskrachten uit de kinderopvang is de app Meldcode kindermishandeling beschikbaar. De app is een digitale vertaling van het protocol 'Kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag'. In de app is ook het afwegingskader opgenomen. De app is laagdrempelig en gericht op gebruik in de praktijk op het kinderdagverblijf, in de buitenschoolse opvang en gastouderopvang.
Download de app uit de App Store of Play Store.

logo app meldcode kinderopvang

De website kindermishandelingonderwijskinderopvang biedt praktische en actuele informatie over kindermishandeling voor professionals uit het onderwijs en in de kinderopvang. De website sluit aan op de app Meldcode Kindermishandeling voor de kinderopvang, maar is breder en bevat meer aanvullende informatie.