Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Wereldwijd wordt jaarlijks gedurende een periode van 16 dagen actie gevoerd tegen geweld tegen vrouwen. Van 25 november (de internationale dag tegen geweld tegen vrouwen) tot en met 10 december (internationale mensenrechtendag). In de regio Haaglanden doen wij als GGD Haaglanden mee d.m.v verschillende lokale activiteiten. Oranje staat voor de dageraad; het aanbreken van een hoopvolle toekomst zonder geweld tegen vrouwen en meisjes.

Gemiddeld krijgt 1 op de 3 vrouwen in haar leven te maken met fysiek of seksueel geweld. Dit geweld kan variëren van huiselijk geweld tot online stalking. Het overgrote deel van deze vrouwen en meisjes doet geen aangifte of melding, omdat zij zich schamen, schuldig voelen, of bang zijn niet serieus genomen te worden.

Het thema voor 2022 blijft Preventie, net als in 2021, met het #medestander symbool.

Aftrap campagne Orange The World (25 november '22, Delft)

Aftrap door wethouder Joëlle Gooijer en Soroptimist Wouke Lam door het hijsen van de vlag bij het Stadskantoor en het oranje uitlichten van het Stadhuis. Ook is er mogelijkheid tot napraten. Iedereen is van harte welkom.

Openingsceremonie Orange The world (25 november '22, Den Haag)

Wethouder Mariëlle Vavier (Armoede, Inclusie en Volksgezondheid) geeft op de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen, het startsein voor de campagne. De ceremonie vindt plaats aan de voorkant van het stadhuis. Daarbij wordt de gevel oranje uitgelicht en draagt Jonge Stadsdichter Nart Alghabbach een zelfgeschreven gedicht voor.

Kick-off borrel Orange The World (25 november '22, Pijnacker-Nootdorp)

De gemeente Pijnacker-Nootdorp wil graag de start van de campagne gezamenlijk aftrappen met u. Wethouder Marieke van Bijnen zal de kick-off openen en samen met wethouder Hanneke van de Gevel de Orange the World vlag hijsen bij CulturA & Zo en het startsein geven voor het ondertekenen van de Medestander Pledge.

Film 'Buiten is het feest (25 november '22, Pijnacker-Nootdorp)

Aansluitend aan de kick-off borrel draait de film 'Buiten is het feest'.

Lezing Orange The World (29 november '22, Pijnacker-Nootdorp)

De interactieve lezing over huiselijk geweld en kindermishandeling wordt verzorgd door Hameeda Lahko. Hameeda Lakho is auteur van vier autobiografische boeken en is lid van het landelijke Programma Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming van het Ministerie van VWS, J&V en de VNG.

Voorstelling Kiezpijn (29 november '22, Delft)

Tijdens de voorstelling ‘Kiezpijn’ vertellen acteurs en een ervaringsdeskundige van Stichting Me & Society verhalen over hoe ze klem zaten tussen hun traditionele opvoeding en hun ervaringen in de huidige moderne samenleving. Huwelijksdwang en achterlating staan centraal.

Film 'Hechting' (29 november '22, Delft)

Meisjesbesnijdenis is in Nederland verboden. Toch gebeurt het hier soms. Ook worden meisjes soms op vakantie in het geboorteland van hun ouders besneden. De film Hechting gaat hierover en maakt het onderwerp bespreekbaar. Na afloop van de film gaan we met elkaar in gesprek onder leiding van een gespreksleider. Deze bijeenkomst is zowel voor jongeren, ouders en opvoeders als voor professionals bij Café Positief Gezond Delft. 

Talkshow Orange The World (30 november '22, Den Haag)

Wethouder Mariëlle Vavier (Armoede, Inclusie en Volksgezondheid) opent de talkshow over preventie en gevolgen van gendergerelateerd geweld. Daarin gaat journalist Hassnae Bouazza in gesprek met experts van het kennisinstituut Atria en Transgender Netwerk Nederland. Ook schrijver en actrice Nazmiye Oral, ambassadrice tegen geweld tegen vrouwen, en een ervaringsdeskundige doen mee aan het tafelgesprek.

Documentaire Look What You Made Me Do (4 december '22, Delft)

De documentaire vertelt het verhaal van drie vrouwen die uit wanhoop het heft in eigen handen nemen en na jarenlang fysiek en psychologisch geweld hun mannelijke partner vermoordden.

Expertmeeting VGV (meisjesbesnijdenis) (9 december '22, Den Haag)

GGD Haaglanden en Stichting SONECA presenteren de resultaten, de belemmeringen en succesfactoren. Sprekers zijn onder andere de jongerenambassadeurs, GGD Haaglanden over de Haagse aanpak en PHAROS over belemmeringen en succesfactoren in het bespreekbaar maken van vrouwelijke genitale verminking.

Pathé Filmmiddag (9 december '22, Den Haag)

GGD Haaglanden organiseert een speciale filmdag bestaande uit 3 bijzondere films met als thema 'geweld tegen vrouwen'. We bekijken de wereld door hun ogen en gaan vervolgens verder met elkaar in gesprek over o.a. grensoverschrijdend gedrag, meisjesbesnijdenis, partnergeweld en veerkracht. Na elke film is er ruimte om met elkaar in gesprek te gaan en na te praten. U kunt zich aanmelden voor 1 of alle 3 de films. Entree is gratis. 

De volgende films worden gepresenteerd:

  • Belaagd
  • Dying to divorce
  • Girl from Mogadishu

Slotbijeenkomst Orange The World (10 december '22, Voorburg)

Slotbijeenkomst van de campagne Orange The World met traditionele 10 december lezing in het kader van de ‘Dag van de Rechten van de Mens’ en ‘Soroptimist International Day’. Sprekers zijn Franka Olujic (jurist/directeur bij het Nederlands Juristen Comité voor de mensenrechten) en Rajae Azaroual (jurist bij Bureau Clara Wichmann). Zij vertellen ons hoe het staat met de bescherming van de mensenrechten in Nederland.

 

Meer informatie?
>Hou mij op de hoogte van activiteiten Orange the World in de regio Haaglanden.

Wil je meer weten over Orange The World en welke activiteiten landelijk en internationaal georganiseerd worden? Kijk dan op de website van Orange The World.

Communicatie toolkit

Webinar Orange The World Haaglanden (2020)

GGD Haaglanden organiseerde samen met de 9 deelgemeenten een livestream rondom het thema geweld tegen vrouwen en meisjes. 
Op deze dag zijn we in gesprek gegaan met enkele geportretteerde mensen die tegelijkertijd zijn ‘getekend’ door hun verleden. Voor het project Getekend - sporen van kindermishandeling zijn vijf mensen geportretteerd door kunstschilder Herman van Hoogdalem. De geestelijke of lichamelijke mishandeling heeft bij hen diepe sporen nagelaten. We zijn met hen dieper ingegaan op de intergenerationele overdracht van geweld. Vanuit verschillende invalshoeken wordt geweld tegen vrouwen belicht.
Er wordt besproken wat de kracht is van het verbinden van ervaringsdeskundigen en lotgenoten en wat er nodig is om uit de vicieuze cirkel van geweld te komen.
De bijeenkomst was bedoeld voor ervaringsdeskundigen en zorgprofessionals binnen gemeenten, zorginstellingen, welzijnsorganisaties, vrijwilligersorganisaties, GGZ, soroptimisten, politie en rijksoverheid. 

> Bekijk hier het webinar Orange the World Haaglanden (25 nov. '20) terug.

 

Logo Orange The World

25 november-10 december

Orange the World vlag

Bestel de Orange the World vlag.