Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

GGD Haaglanden organiseert tijdens de Week zonder Geweld, 21 tot en met 25 november, activiteiten die bijdragen aan het tegengaan van huiselijk geweld.
De toegang is gratis, u bent van harte welkom. 
Bekijk hieronder welke activiteiten er zijn en meld je aan.

Overzicht activiteiten Week zonder Geweld


Symposium Wanneer de klok luidt; vroegsignalering bij huiselijk geweld (21 november '22, online)

Door met onderzoekers, professionals uit de praktijk en een ervaringsdeskundige het gesprek aan te gaan, verdiepen we ons in herkenbare dilemma’s en situaties. We wisselen ervaringen uit en verwerven zo kennis over de meerwaarde en moeilijkheden rondom vroegsignalering.

Regiomiddag Haaglandse Aanpak Seksueel Geweld (24 november '22, online en (beperkt) fysiek)

Speciaal voor alle professionals, van beleid tot uitvoering, die te maken hebben met het thema seksueel geweld organiseren we dit symposium. Rutgers Stichting vertelt over victim blaming en De Waag over plegers van seksueel geweld. Verder gaan we in op de praktijk door middel van een discussiepanel.

Terugkijken webinars Week zonder geweld 2022

Wilt u bovenstaande webinars terugkijken, met bijvoorbeeld jullie team?
Vraag dan de link op bij meldcode@ggdhaaglanden.nl.

 

Webinars Week zonder Geweld terugkijken

Symposium Werken aan een Wicked Problem (2021)

Van professional tot expert in complexe situaties van huiselijk geweld en kindermishandeling.
We verdiepen ons in herkenbare dilemma’s, verwerven kennis over de meerwaarde en moeilijkheden van gefaseerd samenwerken in de aanpak van complexe zaken huiselijk geweld en wisselen ervaringen uit rondom de casuïstiek. Wat is er nodig? En wat heb je als partner van je netwerkpartners nodig om daadwerkelijk alle bevindingen en theorieën in de praktijk uit te voeren? Wat werkt?
Gastsprekers zijn onder andere collega’s Epidemiologie van GGD Haaglanden, Martien Kuitenbrouwer van het Public Mediation programma van de Universiteit van Amsterdam, Trijntje Kootstra landelijk projectleider van Drakentemmers (online expertiseplatform Trauma en Gehechtheid na huiselijk geweld en kindermishandeling) i.s.m. Yvonne Fong Pien Joe Teamleider Aanpak huiselijk geweld Perspektief en gewaardeerde en gespecialiseerde collega’s uit ons netwerk zoals Veilig Thuis.

>Bekijk hier het webinar Weken aan een Wicked Problem (22 nov. '22) terug.

Webinar De link tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld (2021)

Uit diverse onderzoeken blijkt dat geweld tegen een dier de opstap vormt naar het plegen van andere geweldsdelicten, zoals huiselijk geweld. De aanwezigheid van mishandelde dieren kan dan ook een indicator zijn van geweld tussen gezinsleden. Andersom kan geweld in de huiselijke kring betekenen dat dieren het slachtoffer zijn van mishandeling. Je kunt de link tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld echter pas zien als je weet wàt je moet zien. In dit webinar over geweld tegen mens en dier behandelen onze deskundigen dit onderwerp aan de hand van praktijkvoorbeelden.

>Bekijk hier het webinar De link tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld (23 nov. '21) terug.