Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

20 t/m 26 november 2023 is het de Week tegen Kindermishandeling. In 2023 is het thema ‘Laat me niet los’. 

Waarom is deze week zo belangrijk? Gemiddeld wordt 1 kind per klas verwaarloos, misbruikt of mishandeld. Dit is een complex probleem dat ook in de regio Haaglanden voorkomt. Om hier aandacht voor te vragen organiseert GGD Haaglanden in de Week tegen Kindermishandeling verschillende activiteiten en evenementen. Hierbij staan de verhalen en ervaringen centraal van professionals, ouders en kinderen. 

VR Simulatie Huiselijk Geweld en Complexe Scheiding (20 november '23)

Wil jij:

 • ERVAREN wat kindermishandeling is;
 • WETEN hoe je in gesprek kan gaan om passender hulp te verlenen;
 • LEREN hoe je deze ervaring in kan zetten in je werk?

Kom dan op 20 november 2023 naar de virtual reality-ervaring rondom de thema’s ‘huiselijk geweld’ en ‘complexe scheiding’ (in Den Haag).
We rekenen ongeveer 15 minuten per VR-ervaring. Dit is inclusief uitleg, de simulatie zelf en een nagesprek om je ervaring te delen.
Meld je hier aan.

Impressie: Impressie Den Haag Virtual Reality Simulatie 'Vergeet mij niet' - YouTube.

Online Kinderrechtendebat (22 november '23)

Op 16 november is in het Nutshuis een kinderrechtendebat met kinderen van het basisonderwijs onder leiding van 2 gespreksleiders en een deskundige jury. Dit gebeurt op een speelse wijze waarin laagdrempelig kennis wordt verkregen over de diverse kinderrechten en wat deze omvatten. Kinderen gaan vervolgens met elkaar in gesprek over het belang van kinderrechten.

Terugkijken webinars Week tegen Kindermishandeling 2022

Wilt u onderstaande webinars terugkijken, met bijvoorbeeld jullie team?
Vraag dan de link op bij meldcode@ggdhaaglanden.nl.

Webinar: Opgroeien met overgewicht (14 november '22)

In Nederland heeft 1 op de 7 kinderen overgewicht, in Den Haag is dit 1 op de 5 en in sommige wijken 1 op de 3. Kinderen met overgewicht worden vaker gepest en buitengesloten. Ze voelen zich onzeker en minderwaardig waardoor een negatief zelfbeeld en sociaal isolatie kan ontstaan. Soms leidt dit zelfs tot depressie. Wat is de impact hiervan en welke factoren spelen mee bij het ontstaan van overgewicht? En welke rol spelen professionals, ouders en de gemeente hierin?
De Haagse Aanpak Gezond Gewicht (HAGG) gaat hierover in gesprek met een kinderarts, wijkmoeder en gymleraar.

Themadag ‘Zie je mij?’ (18 november '22)

De themadag draagt de titel van het boek: Zie je mij? Over het zien, horen en voelen van de impact van huiselijk geweld en kindermishandeling. Op deze themadag willen de Academie van Herstel en Ervaringsdeskundigheid en GGD Haaglanden dieper ingaan op het doorwerken van intergenerationele patronen. Maar ook welke gespreksvaardigheden wanneer nodig zijn en dat bij het bieden van veiligheid en vertrouwen veel meer komt kijken dan vaak wordt gedacht.

Webinar Meisjesbesnijdenis (voor professionals in het primair onderwijs)

Het is goed mogelijk dat er kinderen bij jou op school zitten (met ouders) afkomstig uit een land waar meisjesbesnijdenis voorkomt. Landen waar meisjesbesnijdenis veelvuldig voorkomt zijn onder meer

 • Egypte,
 • Somalië,
 • Ethiopië/Eritrea,
 • Koerdische autonome regio in Irak en
 • Soedan.

Je kunt als docent een belangrijke rol spelen in de signalering en preventie van meisjesbesnijdenis. Daarom is er gedurende De Week Tegen Kindermishandeling een speciaal webinar meisjesbesnijdenis voor professionals in het primair onderwijs (Schoolmaatschappelijk werk, intern begeleiders, docenten en andere belangstellenden).

Onderwerpen die aanbod komen zijn:

 • Wat is meisjesbesnijdenis, waar komt het vandaan en welke betekenis heeft het voor betrokkenen?
 • Risicolanden
 • Gevolgen meisjesbesnijdenis
 • Wetgeving in Nederland
 • Herkennen van signalen
 • Hoe onderwerp bespreken?

Je kijkt het webinar hier terug.

Logo Week tegen Kindermishandeling

Week tegen Kindermishandeling
20 t/m 26 november 2023

Webinars Week tegen Kindermishandeling

Themadag Hier en Nu (2021)

Jaarlijkse themadag waarin lotgenoten en professionals met elkaar in gesprek gaan over de impact van kindermishandeling. De themadag van dit jaar heet ‘Hier en nu’, sporen van huiselijk geweld en kindermishandeling.
Wie als kind te maken heeft gehad met lichamelijke of geestelijke mishandeling, verwaarlozing of seksueel misbruik weet hoeveel invloed dit heeft op de rest van je leven. Het ontbreken van veiligheid, geborgenheid en liefde heeft plaats gemaakt voor een jarenlange zoektocht naar verwerking, erkenning en acceptatie. Wat voor invloed heeft dit op jouw leven en die van jouw naasten? En hoe doorbreken we de cirkel van kindermishandeling?
>Bekijk hier de themadag Hier en nu (19 nov. '21) terug.

Webinar Getekend - Sporen van kindermishandeling (2020)

Getekend - Sporen van kindermishandeling, is een project dat op een creatieve en toegankelijke manier aandacht besteedt aan kindermishandeling. De trauma’s die kinderen oplopen werken soms een leven lang door, tot in de volgende generatie.
Met Getekend genereren initiatiefneemster en inhoudsdeskundige Hameeda Lakho, programmamaker Gijs Wanders en kunstenaar Herman van Hoogdalem aandacht voor het thema. Slachtoffers vertellen hun verhaal en maken duidelijk wat de gevolgen zijn. Plegers verklaren hun daden. De verhalen, gefilmd en getekend, zetten aan tot gesprek, bieden herkenning, geven troost.
>Bekijk hier de themadag Getekend - sporen van kindermishandeling (nov. '20) terug.