Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Vrijwilligersorganisaties zijn niet verplicht te beschikken over een meldcode, maar het wordt door de Rijksoverheid wel toegejuicht. Vrijwilligers kunnen een belangrijk verschil maken voor kinderen en volwassenen in een situatie van huiselijk geweld en kindermishandeling.
Voor woningbouwcorporaties is er ook geen verplichting om te werken met een meldcode, maar het wordt door de Rijksoverheid wel toegejuicht. Woningcorporaties komen achter de voordeur en kunnen verborgen geweld signaleren.
Bekijk hieronder op welke manier je de meldcode binnen jouw beroep kunt gebruiken.

Overige