Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Werk je voor de (lokale) overheid?
Bijvoorbeeld bij justitie als reclasseringsmedewerker of haltmedewerker  en wil je weten hoe je de meldcode kunt gebruiken? Bekijk hieronder op welke manier je dat binnen jouw beroep kunt doen. 
Werk je bij een gemeente bijvoorbeeld als consulent schuldhulpverlening, consulent werk en inkomen of als zwemonderwijzer? Alleen leerplichtambtenaren zijn verplicht te werken met een meldcode. Daarnaast wordt aanbevolen om een meldcode op te stellen voor ambtenaren die in het kader van de Wet maatschappelijke dienstverlening in direct contact staan met cliënten. Meer informatie op www.meldcode.nl.

(Lokale)