Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

In de projectperiode tot eind 2023 wordt toegewerkt naar het invoeren van Intensief Casemanagement van Multifocus (ICM MF) in alle gemeenten in Haaglanden. Dat wil zeggen dat inwoners in Haaglanden straks gebruik kunnen maken van deze vrijwillig in te zetten specialistische behandelvorm in situaties van crisis bij huiselijk geweld en/of tijdelijk huisverbod. Hierbij wordt aangesloten bij de huidige werkwijzen van regionaal opererende netwerkpartners. De lokale teams van de gemeenten werken samen met de ICM MF. In de projectperiode zijn 4 fte ICM MF regionaal beschikbaar. Instroom vindt plaats via de coördinatoren van het tijdelijk huisverbod.

Wat is Intensief Casemanagement van Multifocus

ICM MF is een op de systeemtheorie gebaseerde, familiegerichte specialistische aanpak bij huiselijk geweld en kindermishandeling. De kern van de aanpak wordt gevormd door een Intensief Casemanager. De intensief casemanager realiseert samen met samenwerkingspartners en betrokkenen een integrale, sluitende en effectieve aanpak van huiselijk geweld in gezinnen met meervoudige en/of complexe problemen.

Wat is het doel van ICM MF?

Het doel van de interventie is om huishoudens met of zonder (inwonende) kinderen te ondersteunen bij het stoppen van geweld en het doorbreken van de (transgenerationele) geweldspatronen. De inzet is gericht op duurzame veiligheid en herstel van gezinsrelaties, tenzij er sprake is van Intiem Terrorisme of betrokkenen zelf niet samen verder willen. We willen hiermee bereiken dat:

  • Bij huishoudens waarin complexe en ernstige vormen van huiselijk geweld vaak al van generatie op generatie plaatsvinden, duurzaam doorbroken worden en een halt toegeroepen wordt.
  • De recidive van ernstige en complexe vormen van huiselijk geweld, en daarmee ook de hermeldingen bij Veilig Thuis, afnemen.

Voor wie is ICM MF bedoeld?

ICM MF is bedoeld voor gezinnen en partners zonder (inwonende) kinderen met complexe en/of meervoudige problematiek. ICM MF is daarnaast bij uitstek geschikt voor huishoudens waarbij eerdere meldingen van huiselijk geweld of kindermishandeling bekend zijn, het risico van escalatie of herhaling van geweld hoog wordt ingeschat en/of eerdere, reguliere hulpverlening gericht op de aanpak van huiselijk geweld is vastgelopen. ICM-MF is ook geschikt als mensen eigenlijk geen hulp meer willen, maar toch echt nodig hebben om uit de cirkel van geweld te raken. Het inzetten van ICM MF is vooral effectief om in te zetten kort na een crisissituatie. In Haaglanden wordt ICM bij voorkeur ingezet nadat in een gezin/huishouden een tweede of derde tijdelijk huisverbod is opgelegd.

Voor meer informatie over Multifocus, bekijk het webinar van de Mutsaersstichting.

logo regiovisie fc

 

Projectleider
Petra Klein