Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

GGD Haaglanden heeft meerdere (voorlichtings)materialen ontwikkeld over de verschillende onderwerpen binnen Geweld in Afhankelijkheidsrelaties. Per onderwerp kan je zien welk materiaal we hebben ontwikkeld.

Meldcode

 • Visitekaartje voor professionals
  Op deze kaartjes, in handig zakformaat, staan de vijf stappen van de meldcode en het telefoonnummer van Veilig Thuis.

Kindermishandeling

 • Superhelds kwartet voor scholen; groep 6 t/m 8
 • Hoe-gaan-we-met-elkaar-om vouwspel voor schoolmaatschappelijk werkers en intern begeleiders
 • Informatiefolder Praat! voor kinderen van 9 tot 12 jaar
 • Informatiefolder Niet Okay voor kinderen vanaf 12 jaar
 • Lespakket Blauwe plekken
 • Menukaart Kinderrechten voor (speciaal) primair onderwijs
 • Poster Kindermishandeling voor leerlingen, leerkrachten en ouders

Op de pagina Materialen tegen Kindermishandeling staat uitgebreide informatie over bovenstaande materialen.

Ouderenmishandeling

 • Visitekaartjes financieel misbruik en meldcode (in ontwikkeling) voor vrijwilligers en professionals.
  Op deze kaartjes staan de stappen van de meldcode en signalen van financieel misbruik. Handig kaartje om bij de hand te hebben.

Schadelijke praktijken

 • Routekaart STOP meisjesbesnijdenis voor huisartsen
  Deze routekaart helpt bij het bespreekbaar maken van VGV. Tevens laat het stroomdiagram zien welke ketenpartners betrokken zijn. En hoe men kan handelen bij een (dreigende) besnijdenis. Download de Routekaart STOP VGV (PDF).
  Routekaart STOP meisjesbesnijdenis voor huisartsen
 • De sociale kaart Preventie Vrouwelijke Genitale Verminking is hier te downloaden.
  sociale kaart preventie vgv
 • Foto expositie VGV voor professionals, scholen, buurthuizen, gemeenten, zelforganisaties en belangstellenden.
  De campagne richt zich op professionals en mensen afkomstig uit risicolanden waaronder Eritrea, Ethiopië, Somalië en Soedan, Egypte en Togo.
  Het doel van de campagne is ouders te informeren over de consequenties van een besnijdenis en ook over de strafbaarheid daarvan.
  Deze expositie bestaat uit 9 posters, waarvan 7 verhalen gaan over Sahra onze hoofdpersoon, 1 van Pharos over de prevalentie van VGV en 1 over de overgangsrite van de Masai. Deze expositie is nu ook beschikbaar 3 staande driehoek-zuilen.
 • Folder Nazorgspreekuur VGV (in ontwikkeling) voor professionals en besneden vrouwen.
  In deze folder wordt uitgelegd wat het nazorgspreekuur VGV inhoudt en willen we meer bekendheid geven aan het spreekuur.
 • Filmpjes Nazorgspreekuur VGV voor professionals en besneden vrouwen.
  Voor het Nazorgspreekuur VGV zijn drie korte filmpjes ontwikkeld. Door middel van deze filmpjes willen we meer bekendheid geven aan het spreekuur en meisjesbesnijdenis, zodat professionals en de gemeenschappen hiervan op de hoogte zijn en kunnen doorverwijzen naar het Nazorgspreekuur VGV.
  Filmpje Zorgen na VGV bespreekbaar maken 
  Filmpje Informatie over het Nazorgspreekuur 
  Filmpje In gesprek bij het VGV Nazorgspreekuur 
 • Filmpje Verborgen Vrouwen voor verborgen vrouwen/slachtoffers.
  In deze korte film laten we zien waar verborgen vrouwen/slachtoffers terecht kunnen voor hulp. (Andere talen volgen.)
 • Poster Verborgen Vrouwen voor verborgen vrouwen/slachtoffers
  Op de poster staat informatie waar slachtoffers/verborgen vrouwen terecht kunnen voor hulp.
  Poster Verborgen Vrouwen
 • Folder Wegwijzer (PDF) voor professionals, (hulpverlening)organisaties.
  Door middel van deze folder willen we bekendheid geven aan het Wegwijzer project en het is een hulpmiddel om door te verwijzen naar het loket.
  > Meer informatie over Wegwijzer.
 • In het Epidemiologisch Bulletin (nr. 2-2021) van GGD Haaglanden is een artikel over vrouwelijke genitale verminking gepubliceerd.

Vragen?
Heeft u vragen over bovenstaande materialen? Of wilt u voorlichtingsmateriaal bestellen? Neem dan contact op met meldcode@ggdhaaglanden.nl of vul het contactformulier in.