Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Het programma GHNT is afgerond en heeft voortgang gekregen binnen het landelijk programma rondom het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming.

We zetten de komende periode expliciet in op de ontwikkelingen rondom het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming en de verbinding tussen de uitvoering van de regiovisies Huiselijk Geweld en Jeugdhulp.


Aanpak van langdurige financiële stress bij Huiselijk geweld: Stress Sensitief Werken

Langdurige stress heeft grote gevolgen voor onder andere de hersenen. Men vergeet afspraken, kan beloften niet nakomen, geeft sneller op, is weinig flexibel en sneller boos. Niet alleen schuldhulpverleners komen het vaak tegen, de professionals in de aanpak Huiselijk Geweld ook. In 2022 is een regionaal project afgerond over de aanpak van langdurige financiële stress bij huiselijk geweld: Stress Sensitief Werken.
> Bekijk de eindrapportage en meer informatie over Aanpak van langdurige financiële stress bij Huiselijk geweld: Stress Sensitief Werken.

logo regiovisie fc Logo Geweld hoort nergens thuis