Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Op het gebruik van de content op het Platform https://meldcode.ggdhaaglanden.nl alsmede de bijdragen van gebruikers van het Platform https://meldcode.ggdhaaglanden.nl, is de Creative Commons Licentie Naamsvermelding-Gelijk delen van toepassing.

U erkent en stemt ermee in dat het Platform bestanden, content en programma’s bevat die eigendom zijn van GGD Haaglanden, haar licentiegevers en/of gebruikers van het Platform en die beschermd worden door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, naburige rechten, merkrechten en octrooien.

Op het gebruik van de content op het Platform alsmede de bijdragen van gebruikers van het Platform, is de Creative Commons Licentie Naamsvermelding-Gelijk delen van toepassing. Voor meer informatie zie: creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/nl.

Het overnemen van fotografie en afbeeldingen is niet toegestaan. Wilt u foto's of afbeeldingen gebruiken voor publicatiedoeleinden? Neem voor de voorwaarden contact op met de beheerder via info@ggdhaaglanden.nl.