Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Midden-Delfland besteedt aandacht aan huiselijk geweld en kindermishandeling. Lees wat je moet doen als je bezorgd bent om een kind, volwassene of oudere.

Veilig Thuis Haaglanden is het centrale advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling.
(070) 346 97 17 (ook anoniem), info@veiligthuishaaglanden.nl.

Bereikbaarheid hulpverlening Haaglanden  

Politie Haaglanden
(0900) 88 44

Veilig Thuis Haaglanden
(070) 346 97 17

Crisis Interventie Team
Binnen kantoortijd: (070) 345 05 06
Buiten kantoortijd:  (070) 379 51 60