Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Op donderdag 20 juni organiseert GGD Haaglanden in samenwerking met netwerkpartners en experts een regionaal symposium rondom het onderwerp 'plegers'.

Thema: 'Wat maakt een pleger en wat helpt in de aanpak?'

Naast fysiek is dit symposium ook gedeeltelijk online te volgen. De onderdelen die online te volgen zijn staan vermeld in de deelsessies en het programma. Deelnamelink voor online volgt enkele dagen voor aanvang.

Op donderdag 20 juni organiseert GGD Haaglanden in samenwerking met netwerkpartners en experts een regionaal symposium rondom het onderwerp 'plegers'. Deze dag richt zich op deskundigheidsbevordering, ontmoeten en verbinden als regionaal netwerk. In Haaglanden bouwen we samen met betrokken netwerkpartners aan een concrete en structurele aanpakken rondom  gendergerelateerd geweld en rondom seksueel geweld. We bundelen hierin de krachten en daarom pakken we verschillende thema’s vast rondom gender, seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, evenals diverse doelgroepen.

Het centrale thema van dit jaar is: Wat maakt een pleger en wat helpt in de aanpak? We geven antwoord op vragen als: wat veroorzaakt seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel en gendergerelateerd geweld, hoe juist te handelen naar de (vermoedelijke) pleger en hoe kunnen we het slachtoffer en de omgeving steunen in relatie tot de (vermoedelijke) pleger. Er komen verschillende experts en organisaties aan het woord om hun kennis te delen. 

Sprekers op het symposium

Sprekers

Voor wie

Het symposium is primair bedoeld voor professionals die werkzaam zijn binnen de regio Haaglanden die zich bezig houden met de aanpak rondom seksueel geweld en/of in hun werk te maken hebben met plegers en/of slachtoffers van seksueel geweld. 


Programma 

10.30 – 11.00Inloop & aanmelden voor de deelsessies
Tijdens de inloop is het mogelijk om je aan te melden voor deelsessies. Kom op tijd, want vol is vol. 

11.00 – 11.30

Opening
Door Ria Andrews, programmamanager Geweld in Afhankelijkeheidsrelaties van GGD Haaglanden samen met Mariette Hamer, onafhankelijk regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld

11.30 – 12.30Preventie en plegerschap
Dweilen met de kraan open? 

Keynote sprekers Jens van tricht (Emancipator) en Sabine Meulenbeld (van genderbias tot genderbalans) nemen ons mee in de invloed van genderrollen en patronen in de samenleving en hoe deze seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld tot gevolg kunnen hebben en hoe we daar anders naar kunnen kijken en in kunnen handelen.   

12.30 – 13.30 Netwerklunch
13.45 – 14.45

Deelsessies
Je kan deelnemen aan één deelsessie. 
14.45 – 15.15 Samenvatting en plenaire afsluiting
15.15 – 16.00 Borrel

 


Deelsessies 

Thema 1 De verborgen boodschappen in onze (on)uitgesproken taal (Fysiek)

Sabine Meulenbeld 

 

 

In de taal die we dagelijks gebruiken om ons uit te drukken, liggen verborgen boodschappen over genderongelijkheid. Maar juist ook de woorden die we níet noemen hebben een ongekende impact op onze gedachtenpatronen rond gender. Ze bepalen onbewust hoe we de genders waarderen, waar ze recht op hebben en welke verwachtingen we over ze hebben. Wat is de invloed van taal op onze denkbeelden en die van onze collega’s, cliënten en naasten? Maar ook visa versa; hoe beïnvloeden onze denkbeelden onze woordkeuze naar anderen? En vooral, welke kleine stappen kunnen we vandaag zetten om bij te dragen aan minder gendergerelateerd geweld en een betere genderbalans?

   
Thema 2

"Empowering Communities: Het aanpakken van Seksueel Geweld in Queer ruimtes" (Fysiek)

Men as Well

NB. Deze workshop vindt in het Engels plaats

 

 

Wordt een krachtige ally in de strijd tegen seksueel geweld binnen de queer gemeenschap. Door middel van interactieve discussies en praktische strategieën zullen deelnemers waardevolle inzichten krijgen in hoe mannen, daders van seksueel geweld worden. We zullen belangrijke factoren verkennen zoals chemsex, toxic masculinity en minority stress. Doe mee aan een inzichtelijke workshop die is ontworpen voor professionals die de unieke problematiek van seksueel geweld binnen de Nederlandse queer gemeenschap beter willen begrijpen. We zullen ingaan op de verschillende factoren die bijdragen aan de onevenredig hoge aantallen van seksueel geweld onder homo-, biseksuele mannen en mannen die seks hebben met mannen (MSM).
   
Thema 3

Panelgesprek ‘besteed aandacht aan het perspectief van de pleger’ (Fysiek/online)

Diverse partners

 

 

We gaan in gesprek over plegers van seksueel geweld en plegers in het gezin, plegerhulpaanbod, de nieuwste inzichten, samenwerking met slachtofferhulpaanbod en het belang van een systeemgerichte benadering.  
Met De Waag, Reclassering Nederland, Perspectief Herstelbemiddeling, Veilig Thuis, Stop it Now en GGD Haaglanden.
Kijktip: Bekijk de eerdere sessie rondom plegers terug op Haaglandse Aanpak Seksueel Geweld - Meldcode Haaglanden. 
   
Thema 4 Femicide, intieme terreur en plegers (Fysiek/online)
Barbara Godwaldt


Voor professionals die betrokken zijn bij deze vorm van huiselijk geweld, inzicht te geven in de dynamiek die anders is als bij andere vormen van huiselijk geweld. De rode vlaggen en fases die kenmerkend zijn voor intieme terreur en femicide, worden uiteengezet met voorbeelden uit de praktijk. Daarnaast vertelt Barbara het verhaal over de partnermoord op haar zus Gea en geeft ze ideeën om de geweldsvorm te onderscheiden, uit te vragen en te werken aan herstel. De dader en slachtofferprofielen komen worden besproken, net zoals het belang van de samenwerking tussen de betrokken professionals. Femicide is een voorspelbare vorm van moord, dit betekent dat dit veelal voorkomen kan worden! 
   
Thema 5 Jongens en mannen als deel van de oplossing?! (Fysiek)
EmancipatorDe meeste daders van grensoverschrijdend gedrag, seksueel geweld en huiselijk geweld zijn mannen. Maar de meeste mannen willen geen dader zijn. Hoe spreken we hen vooral daarop aan? Hoe worden zij deel van de oplossing? Welke rol kunnen (ex)plegers daar in spelen? In deze sessie maak je kennis met Emancipator, onze werkwijze en het aanbod. 

 

Vragen of meer informatie?

 mail naar meldcode@ggdhaaglanden.nl 

Aanmelden voor fysiek of online

Let op: Voor dit symposium is beperkt fysiek plek beschikbaar. Vol is vol. 

Volg ons op 1SociaalDomein

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, webinars en trainingen rondom huiselijk geweld en kindermishandeling.  Op het platform 1SociaalDomein helpen en vinden professionals elkaar met vragen, casuïstiek en dilemma's. Ga naar: www.giahaaglanden.nl

Besloten groep Speciaal voor Seksueel Geweld is er ook een besloten groep.  Meld je alvast aan: Seksueel Geweld | Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (GIA) regio Haaglanden | 1Sociaaldomein.nl

Video's en handouts

Na afloop van het webinar worden hier ook de handouts, powerpoints en video's geplaatst.

  • video van de Waag over plegerschap