Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Per 1 januari 2019 is de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling verbeterd. De 5 stappen uit de meldcode blijven bestaan, maar stap 4 en 5 zijn aangepast. Het is verplicht voor alle beroepskrachten die vallen onder de Wet om een afwegingskader te gebruiken. Het afwegingskader is een onderdeel van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en helpt beroepskrachten te beslissen wat zij moeten doen bij een vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld.

Stap 3

Gesprek met de betrokkenen

  • Bespreek de signalen met de betrokkene.
  • Heb je ondersteuning nodig bij het voorbereiden of voeren van het gesprek met de betrokkene? Raadpleeg dan de aandachtsfunctionaris kindermishandeling en huiselijk geweld van je organisatie, een deskundige collega, een leidinggevende of Veilig Thuis.
  • Van belang is dat je van tevoren bespreekt wat het doel is van het gesprek met de cliënt, het kind en/of de ouder(s). Stel gezamenlijk vast op basis van welke (concrete) zorgen en signalen je het gesprek voert en welke insteek je kiest.
  • Zorg ervoor dat je datgene wat er tijdens het gesprek besproken is nauwkeurig vastlegt in het dossier. Vermeld daarbij duidelijk welke afspraken je gemaakt hebt met de cliënt, het kind en/of de ouders.
  • Je geeft direct (of zo snel mogelijk) na het gesprek met de cliënt, het kind en/of de ouders een heldere terugkoppeling aan betrokken aandachtsfunctionaris, ondersteund door een schriftelijk verslag.
  • Ook voor een gesprek met de (mantel)verzorger van een cliënt gelden bovenstaande punten.
Vorige stap Volgende stap

Afwegingskader

Het afwegingskader voor artsen is van toepassing.
Meer informatie is te vinden op de website van de KNMG.

Achtergrondinformatie

Wat te doen bij (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld treft u in het Handelingsprotocol. Relevante links in deze stap zijn:

Regio Haaglanden

Alle gemeenten in Haaglanden hebben aandacht voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Politie en Veilig Thuis zijn voor iedereen toegankelijk. Daarnaast heeft iedere gemeente eigen structuren voor specialisten. Bekijk hieronder hoe dat per gemeente geregeld is.