Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Per 1 januari 2019 is de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling verbeterd. De 5 stappen uit de meldcode blijven bestaan, maar stap 4 en 5 zijn aangepast. Het is verplicht voor alle beroepskrachten die vallen onder de Wet om een afwegingskader te gebruiken. Het afwegingskader is een onderdeel van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en helpt beroepskrachten te beslissen wat zij moeten doen bij een vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld.

Stap 2

Overleggen met een collega en eventueel Veilig Thuis Haaglanden

  • Bespreek de signalen met de aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling of een deskundig collega.
  • Bij twijfel: vraag advies aan Veilig Thuis Haaglanden.
  • Bij twijfel over letsel: vraag advies aan deskundige letselduiding. Leg de uitkomst van het overleg vast in het dossier.

Om de signalen die in kaart zijn gebracht goed te kunnen duiden, is overleg met een deskundige collega noodzakelijk. Volg voor het voeren van intern overleg de eigen meldcode of richtlijn, die daarvoor in je organisatie geldt. Soms wordt voor het voeren van overleg over de signalen binnen de organisatie een speciale aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling aangewezen. In andere gevallen vindt het overleg (ook) plaats met een leidinggevende of ander teamlid.

Advies Veilig Thuis 

Heeft het raadplegen van een collega of een leidinggevende je vermoedens niet weggenomen? Vraag dan advies aan Veilig Thuis. Het vragen van advies gebeurt anoniem, dat wil zeggen dat de naam van de cliënt niet genoemd wordt. Er is dan geen sprake van doorbreken van het beroepsgeheim. Je kunt altijd advies vragen aan Veilig Thuis.

Verslaglegging

Leg vast met wie je intern hebt overlegd, wat de afspraken zijn en wat het advies van Veilig Thuis is.

Vorige stap Volgende stap

Afwegingskader

Het afwegingskader voor artsen is van toepassing.
Meer informatie is te vinden op de website van de KNMG.

Achtergrondinformatie

Wat te doen bij (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld treft u in het Handelingsprotocol. Relevante links in deze stap zijn:

Regio Haaglanden

Alle gemeenten in Haaglanden hebben aandacht voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Politie en Veilig Thuis zijn voor iedereen toegankelijk. Daarnaast heeft iedere gemeente eigen structuren voor specialisten. Bekijk hieronder hoe dat per gemeente geregeld is.