Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Tijdens deze vierdaagse basistraining waarin je de basisprincipes Signs of Safety aanleert, wordt de Routekaart naar Veiligheid toegelicht en worden vaardigheden aangeleerd om deze te doorlopen. De landelijke richtlijn gefaseerd samenwerken aan Veiligheid (GSAV) is ook verwerkt in de Routekaart naar veiligheid. De focus zal liggen op het proces van analyse: op basis van welke feiten beoordeel ik? Daarbij wordt ook geoefend met verschillende bouwstenen van Beter Samenspel.
De volgende onderdelen komen daarbij aan bod:

 1. De basishouding in samenwerken zowel met elkaar als met huishoudens en hun netwerk (best practice heeft de nadruk).
 2. De analyse fase met omschrijving gevaar, veiligheidsschaal en veiligheidsdoelen en andere taxatie instrumenten.
 3. Extra aandacht voor de haalbare situatie.
 4. Hoe gebruik je gezinspatronen en hoe helpen deze je in je analyse?
 5. In gesprek met kinderen.
 6. Analyse van het netwerk.
 7. Voorbereiden eerste netwerkberaad.
 8. Proeven aan veiligheidsplanning.
 9. Reflectie ook in het samenwerken met anderen

Er zal zowel aandacht zijn voor jeugd als volwassen casuïstiek, indien gewenst.

Voor wie
Deelnemers van organisaties in de regio Haaglanden die de Routekaart naar veiligheid omarmen en die nog niet de basistraining Signs of Safety hebben gehad.

Data en tijdstip
De basistraining bestaat uit 4 dagen. 

 • 25 november van 9.00-17.00 uur
 • 2 november van 9.00-17.00 uur
 • 3 december van 9.00-17.00 uur
 • 10 december van 9.00-17.00 uur

Locatie
De trainingen vinden plaats bij De Papaver, Korftlaan 6 te Delft.

Aanmelden
Wil je deelnemen aan de training of weet je iemand die zou willen deelnemen? Je kunt je online aanmelden. Na je aanmelding ontvang je een bevestiging per e-mail.

Het wordt aanbevolen om twee medewerkers (een gedragswetenschapper/medewerker met verantwoordelijkheid voor het inhoudelijke proces in de casus (werkbegeleider, senior..) en een hulpverlener die met het gezin/huishouden werkt) per organisatie aan te melden voor de training.

Deelname is gratis. Het maximale aantal deelnemers is 15. Deze training is SKJ-geaccrediteerd.

Meer informatie
Heb je vragen of wil je meer informatie?
Voor algemene informatie en projectinformatie neem contact op met projectleider Roxane Cloosterman, rcloosterman@delft.nl, of Renske Vreugdenhil, rvreugdenhil@delft.nl.
Voor inhoudelijke- en trainingsvragen en informatie neem contact op met trainer Lotte Strik, info@lottestrik.nu.