Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Deze routekaart biedt gemeenten en Veilig Thuis-organisaties handvatten om de ketenaanpak van dergelijke schadelijke praktijken te versterken.

De routekaart schadelijke praktijken kan je downloaden (PDF) op de pagina Relevante publicaties.