Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Er is een nieuwe digitaal pakket boordevol oefenmaterialen over de meldcode. Pedagogisch medewerkers in de kinderopvang hebben geleerd de stappen van de meldcode te volgen wanneer zij zich zorgen maken om een kind. In de praktijk is er weinig gelegenheid om ervaring op te doen of weinig tijd om te oefenen. Hierdoor blijven belemmeringen en onzekerheid een rol spelen. Het pakket met de Meldcode-oefenmaterialen helpt daarbij.

Pedagogisch medewerkers hebben in de online cursus 'Werken met een meldcode' geleerd de stappen van de meldcode te volgen wanneer zij zich zorgen maken om een kind. Maar hoe zorg je dat de kennis niet wegzakt en dat het onderwerp bespreekbaar blijft? In dit nieuwe, zeer uitgebreide pakket biedt Augeo 23 werkvormen om met het hele team aan de slag te gaan met bewustwording van de eigen rol en het oefenen van signalerings- en gespreksvaardigheden.

De ‘Meldcode-oefenmaterialen’ is een online handreiking met 23 werkvormen die het blijven leren over de meldcode in teamverband bevorderen. Door oefening en herhaling worden eventuele belemmeringen om in actie te komen weggenomen. Ook zijn pedagogisch medewerkers zich niet altijd bewust van de belangrijke rol die zij kunnen spelen in het steunen van kinderen (en ouders) die thuis veel meemaken. In het onderdeel 'veerkracht versterken' wordt hier daarom ook aandacht aan besteed.

Meer weten over het Meldcode-oefenmateriaal?
Bekijk de website van Augeo.