Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Nieuwe e-learning Augeo en Pharos: hoe signaleer je schadelijke praktijken?

Ook in Nederland komen schadelijke praktijken, zoals huwelijksdwang en achterlating en vgv voor. Helaas wordt deze problematiek vaak te laat gesignaleerd of niet herkend. Als professional heb je een belangrijke rol in het voorkomen of stoppen van deze vormen van geweld. Augeo Foundation en Pharos stelden daarom, in opdracht van het Ministerie van VWS, de e-learning Schadelijke Praktijken samen. Deze is bedoeld voor professionals in o.a. maatschappelijk werk, de JGZ en de kinderopvang. In de e-learning krijg je in anderhalf uur context, uitleg, interactieve vragen en praktische tips over hoe je deze schadelijke praktijken kunt signaleren. Ook leer je hoe je ze ter sprake kunt brengen en wat je kunt doen wanneer je vermoedt dat een kind, jongere of volwassene waar jij mee werkt hier slachtoffer van is of dreigt te worden. 
Bekijk de preview. Meteen aan de slag? De cursus is voor 25 euro (exclusief btw) te bestellen.