Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Veilig Thuis Haaglanden heeft op 18 maart jl. een bericht over de dienstverlening en tips rondom het Coronavirus naar al haar partners gestuurd.

Beste partner,

De ontwikkelingen rondom het Coronavirus houden ook de gemoederen bij Veilig Thuis Haaglanden (VTH) flink bezig. Hoewel wij het primair proces van VTH zoveel als mogelijk blijven draaien, voelen wij ook de verantwoordelijk voor de gezondheid van onze medewerkers, partners en cliënten. Om ook de dienstverlening op de langere termijn te kunnen blijven verzorgen vermijden we nu onnodige gezondheidsrisico's.
Voor nu betekent dit het volgende: 

  • medewerkers die werkzaam zijn bij partners werken zoveel mogelijk thuis of (in afgeslankte vorm) op kantoor bij VTH;
  • onze dienstverlening blijft gehandhaafd;
  • spoedzaken blijven altijd doorgang vinden. De bezetting van ons personeel is erop ingericht om te allen tijde een crisissituatie te kunnen oppakken. Samenwerking met onze partners blijft hierin wel van belang. Wij hopen daarom op uw medewerking hierin. Mocht er in uw dienstverlening iets wijzigen wat effect heeft op de dienstverlening van VTH, of de gehele keten, dan ga ik daar graag met u over in gesprek.
  • geplande afspraken en huisbezoeken met cliënten gaan zoveel als mogelijk door, eventueel via alternatieve mogelijkheden.
  • overleg met partners die direct betrekking hebben op ons primair proces willen zoveel als mogelijk door laten gaan, eventueel via alternatieve mogelijkheden. Denk hierbij aan telefonisch overleg of beeldbellen. Andere overleggen en afspraken verplaatsen wij tot na 6 april. Wij nemen hiervoor contact met u op.
  • VTH is en blijft bereikbaar voor alle vragen en meldingen.
    telefoon: 070-3469717 / Email: info@veiligthuishaaglanden.nl.

Hulpmiddelen
Wij verwachten dat de komende periode hectisch zal zijn. Vooral voor gezinnen waar er al spanningen en ruzies waren vóór de Coronacrisis. Professionals en omstanders zijn belangrijk in deze periode. Want, ondanks de fysieke sociale afstand kunnen we wel iets doen! Hiervoor hebben wij twee artikelen geschreven. Deze zijn in de bijlage gevoegd voor uw informatie en om te delen: 
‘Corona en wat je wél kunt doen’ is bestemd voor professionals en omstanders. 
‘Hoe overleef ik’ is nuttig voor gezinnen die wat extra ondersteuning nodig hebben om de rust te bewaren.

 

Heeft u vragen, neem dan vooral contact met ons op! 

 

Met vriendelijke groet,

 

Serge Urlings

Directeur Veilig Thuis Haaglanden