Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Door het coronavirus ben je als beroepskracht of vrijwilliger beperkt in de mogelijkheden tot contact. 

Maar juist nu hebben mensen behoefte aan steun en een luisterend oor.
Bel, app, chat en houd vooral contact! Steun is ontzettend belangrijk en laat de stress afnemen.
Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl/corona