Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Een vies huis dat je aantreft bij een gepland huisbezoek, een kind dat de laatste tijd veel stiller is in de klas, blauwe plekken op onlogische plaatsen, ouders waarvan je weet dat ze elkaar het leven zuur maken, een kind dat veel verzuimt van school; allerlei signalen waardoor je je kunt afvragen of het thuis wel goed gaat.

Als je je zorgen maakt om een kind, kan het best een drempel zijn om dit met een kind te bespreken: wat als het kind er niet over wil praten? Wat als de ouders niet willen dat je met hun kind praat? En hoe leg je uit dat je misschien geen geheimhouding kunt beloven, als het kind dat wel van je vraagt?

Tijdens deze workshop leer je hoe je zorgelijke signalen bespreekbaar maakt en het kind een luisterend oor, informatie en inbreng geeft, ook als je stappen moet zetten waar het kind tegenop ziet. Zodat kinderen die onveilig opgroeien zich eerder en vaker gezien en gehoord voelen en zodat jij hiermee tot steun kunt zijn in een voor hen moeilijke tijd.

Voor wie

Deze workshop is bedoeld voor professionals uit onderwijs, (jeugd)gezondheidszorg, sociaal wijkteams, maatschappelijke opvang en anderen die werken met de meldcode en met kinderen van 4+.

Praktische info:

Datum: vrijdag 14 juni 2024
Tijd: 9.30 - 13.00 uur
Locatie: Utrecht
Investering: € 160,- (vrijgesteld van BTW)

Deze workshop is geaccrediteerd door SKJ (kamer: jeugd- en gezinsprofessionals) met 5,25 punten.