Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

LHBTI+ personen hebben in vergelijking en verhoudingsgewijs vaker te maken met huiselijk geweld dan heteropersonen. Tegelijkertijd zijn LHBTI+ personen onvoldoende in beeld bij professionals die werken binnen het veld van huiselijk geweld en kindermishandeling. De doelgroep én haar specifieke problemen wordt niet goed herkend. En dat betekent dat óf hun achtergrond óf de specifieke geweldservaringen onvoldoende in beeld komen.

Vooral jongeren zijn extra kwetsbaar als de genderidentiteit, sekse, seksuele oriëntatie of genderexpressie niet volledig geaccepteerd wordt. Binnen het gezin kan dat een risico zijn op huiselijk geweld. Binnen de hulpverlening is dat een ernstige belemmering voor tijdige en passende hulp. In het mini-college kijken we naar aard en frequentie van huiselijk geweld tegen LHBTI+ personen en gaan we dieper in op datgene wat nodig is om deze doelgroep wél te bereiken en goede hulp te bieden. Tijdens de casus-learning bespreken we een casus en zoomen we dieper in op inclusieve hulpverlening.

Over de trainer

Nelleke Westerveld is senior projectleider bij Movisie. Binnen dit landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken is ze sinds 2020 werkzaam op het gebied van huiselijk geweld, seksueel geweld en gendergerelateerd geweld. Daarnaast heeft Nelleke Westerveld 12,5 jaar ervaring als leidinggevende bij Moviera voor de aanpak van huiselijk geweld (vrouwen- en mannenopvang, ambulante trajecten, tiener- en jonge moeders, preventie en mensenhandel). Ze heeft meerdere publicaties op haar naam staan, waaronder de handreiking Onzichtbaar Geweld: lhbti+ en huiselijk geweld.

 

Drakentemmers trainingsprogramma 2024

Leerlijn Huiselijk geweld en traumasensitief werken
voor professionals in het jeugd- sociaal en veiligheidsdomein