Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Je maakt je zorgen om een kind. Je vermoedt dat er mogelijk sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.
Hoe ga je met dit kind in gesprek? Een gesprek wat je niet dagelijks voert.

GGD Haaglanden biedt een training aan om te oefenen met deze lastige gesprekken. In deze training oefenen we met behulp van een trainingsacteur in het voeren van gesprekken met over (vermoedens van) kindermishandeling en/of huiselijk geweld. Hoe ga je om met weerstand en hoe zorg je voor een doorbraak daarin.
We oefenen hierbij specifiek met gedragingen die kinderen kunnen laten zien, zoals geen zin hebben om te praten, loyaliteit, ontkenning, verdriet, boosheid etc. Met behulp van oplossingsgerichte vragen oefenen we specifieke deelvaardigheden.

Doelen

  • Deelnemers hebben kennis over hoe te motiveren tot hulp.
  • Deelnemers hebben kennis over de verschillende handelingsmogelijkheden bij de verschillende dynamieken.
  • Deelnemers hebben kennis over oplossingsgerichte technieken.

Voor wie?

  • Je bent een professional die werkt met en voor kinderen. Zoals professionals die werkzaam zijn in het onderwijs, kinderopvang, jeugdzorg en jeugdbescherming.
  • Je herkent de signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld.
  • Je hebt kennis van en werkt met de meldcode huiselijk geweld.

Aanmelden

Wil je deelnemen aan de training? Per training is er plek voor maximaal 14 deelnemers. Je kunt je online aanmelden. Na je aanmelding krijg je een bevestiging via de e-mail.
Deelname is gratis. Deze training is SKJ-geaccrediteerd.

Vragen?
Mail naar meldcode@ggdhaaglanden.nl.