Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Zijn jongeren altijd vrij om een eigen partner te kiezen? Welke rol spelenopvoeding, cultuur en familie in deze keuze? En wat als de ouders een andere keuze maken? Heeft de jongere dan nog wel een eigen keuze?

De interactieve voorstelling Kiezpijn bespreekt dilemma’s, keuzevrijheid en weerbaarheid binnen relaties. Het Landelijke Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating organiseert deze zomer een tour langs verschillende theaters in Nederland. Tijdens de voorstelling vertellen acteurs twee waargebeurde verhalen over huwelijksdwang en omgaan met de keuzebeperkingen.

Aansluitend gaat het publiek samen met LKHA, Veilig Thuis en een ervaringsdeskundige van Stichting Me & Society in gesprek. In dit gesprek besteden we aandacht aan de drempeldie (mogelijke) slachtoffers ervaren bij het vragen om hulp en aanhandelingsverlegenheid van hulpverlening.

Deelname is gratis.