Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Webinar 2 | Eergerelateerd geweld | 17 april 2024, 14.00 – 15.30 uur

(Deze webinar is ook in een reeks van 3 webinars  te boeken.)

Eergerelateerd geweld is een complex probleem. Het is niet altijd even gemakkelijk te herkennen en er zijn vaak meerdere personen bij betrokken. Geweld uit naam van de familie-eer is helaas nog steeds actueel in Nederland. De politie en haar partners in de veiligheidszorg zoals gemeenten, scholen en zorginstanties worden regelmatig met zaken geconfronteerd.

Vanwege de angst en schaamte die bij de slachtoffers speelt om met hun verhaal naar buiten te komen, is het van groot belang adequaat met het verhaal van een slachtoffer om te gaan. Als deze uiteindelijk de moed heeft verzameld om dit te melden. Een goedbedoelde, maar verkeerde aanpak kan het slachtoffer extra in gevaar brengen. Het is dus van groot belang om te investeren in de kennis over en de aanpak van eer gerelateerd geweld (bron: politie.nl).

Tijdens deze webinar wordt uitgelegd waarom die familie-eer zo belangrijk is en welke vormen van geweld bij het herstel daarvan in beeld komen. Ook krijg je inzicht in hoe de politie en haar partners met dit soort zaken omgaan en welke tips zij professionals in de praktijk kunnen geven voor het tijdig herkennen van deze ernstige vorm van geweld.

Spreker

Deze webinar zal worden gegeven door Janine Janssen. Zij is lector Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties aan Avans Hogeschool, bijzonder hoogleraar Rechtsantropologie aan de Open Universiteit en hoofd onderzoek van het Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld (LEC EGG) van de nationale politie.

Doelgroep

Eenieder met interesse in eergerelateerd geweld.