Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Het lokale veld heeft een belangrijk aandeel in de aanpak van huiselijk geweld. Het is daarom belangrijk dat het lokale voldoende uitgerust is om samen met de betrokkenen te werken aan (duurzame) veiligheid. 

Na de zomer starten drie projectleiders die de 9 gemeenten ondersteunen bij het in kaart brengen van de lokale verbeteropdracht om te kunnen voldoen aan het kwaliteitskader en het implementeren van de verbeteracties.

Meer informatie leest u op de website van de VNG.