Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

In december 2020 is het Programmateam Regiovisie geformeerd. 

Het Programmateam valt onder de Stuurgroep Huiselijk geweld en bestaat uit:

  • Ria Andrews, programmamanager verbinding (preventie, vroegsignalering, advies en melden)
  • Lida Hoek, programmamanager innovatie (advies en melden, monitoring, ketensamenwerking en interventies)
  • Mieke Robben, beleidsambtenaar centrumgemeente
  • Veerle Naudts, beleidsambtenaar centrumgemeente
  • Iris du Pon, secretaris
  • Joline Butter, communicatieadviseur

 

programmateam Regiovisie

logo regiovisie fc

 

Nieuwsbrief Regiovisie:
24 maart 2022
11 november 2021
19 augustus 2021 
9 april 2021 
11 februari 2021

Meld je aan voor de Nieuwsbrief Regiovisie.