Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Haaglanden heeft zelforganisaties LHTBQ die nog niet voldoende aangehaakt zijn aan de reguliere aanpak Huiselijk geweld (Stichting Rainbow, COC Haaglanden, de Hangout 070 en Queer aan Zee).

Gemeente Amsterdam wil in samenwerking met gemeente Den Haag, de Nationale Transgenderbelangenorganisatie, Transgender Netwerk Nederland (TNN) en onderzoekers van Atria (kennisinstituut voor vrouwenemancipatie) en UvA een actie-onderzoek doen in twee fases:

  1. onderzoeksfase: inventarisatie van enerzijds de behoefte aan informatie, bescherming en zorg bij de transgender personen die huiselijk geweld hebben meegemaakt, en anderzijds de kennis en praktijken bij formele zorgorganisaties en de transgender zelforganisaties, leidend tot concrete aanbevelingen voor verbeteringen voor een meer passende en sluitende aanpak.
  2. test- en implementatiefase: enkele van de verbeteringen die volgen uit het onderzoek worden in het veld getest en geschikt gemaakt voor landelijke verspreiding.

Doel

Via actieonderzoek (1) inzicht krijgen in verbeterpunten tussen vraag transgenders(organisaties) en aanbod formele zorgorganisaties en (2) enkele te kiezen verbeterpunten uittesten zodat eventuele verdere uitrol mogelijk is.

 

logo regiovisie fc

 

Contactpersoon

Veerle Naudts