Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Een specifieke doelgroep van Geweld in Afhankelijkheidsrelaties zijn statushouders. Een groep die moeite ervaart met aarden in Nederland. Nadat statushouders een woonplek hebben gevonden, is het moeilijk om de weg te vinden naar de juiste instanties. De taal- en cultuurverschillen maken de stap naar hulpvraag groot.
Door isolement, stress, traumaverwerking en druk op het gezin neemt het risico op huiselijk geweld en kindermishandeling toe. Daarom richt dit plan van de gemeente Den Haag zich op statushouders. Vroegsignalering en passende hulpverlening kunnen een bijdrage leveren aan het tegengaan van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Een voorstel voor een verbeteraanpak: Wegwijzers

De gemeente Den Haag komt met Wegwijzers: een programma waarin statushouders elkaar trainen in weerbaarheid en in samenwerking met partnerorganisaties de weg leren kennen aan andere statushouders in Haaglanden.
Dat leidt tot de volgende ambitie:
Statushouders kennen de weg naar hulpverlening, weten hoe om hulp te vragen, zijn weerbaar en zelfredzaam en hebben kennis over risicofactoren van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Om dat te bereiken, zetten we de volgende middelen in:

 • Een wegwijsloket voor statushouders waar toeleiding naar hulpverlening en gezondheidszorg op een laagdrempelige manier plaatsvindt.
 • Het ontwikkelen van een sociale kaart specifiek voor statushouders in verschillende talen. De sociale kaart biedt informatie over: wat is Veilig Thuis, wat is een CJG, wat kan je doen in een buurthuis, waar zijn zelforganisaties en hoe kunnen die jou helpen?
 • Een empowermenttraining voor statushouders (al succesvol gestart door GGD Haaglanden). Deze leert hen:
 • Hoe vraag je hulp en durf je dat;
 • Een gesprek voeren over cultuurspecifieke taboeonderwerpen;
 • Hoe ga je in gesprek en probeer je contact te krijgen in Nederland.

Er zijn 10 sleutelpersonen geworven die zijn getraind (5 oudkomers en 5 betrekkelijke nieuwkomers). Deze mensen zijn getraind omdat zij ervaringsdeskundigen zijn en de taal spreken. Ze zijn afkomstig uit Egypte, Syrië, Eritrea, Soedan en Somalië.
Deze sleutelpersonen hebben 5 trainingen gehad. De onderwerpen waren:

 • Gespreksvaardigheid/vraagverheldering
 • Huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Luistervaardigheden
 • Uitleg over wonen in Nederland
 • Financiën (schulden, rechten en plichten in Nederland)
 • Psycho-educatie m.b.t. trauma
 • Communicatie in Nederland
 • Sociale kaart van de hulpverlening.


Er is een folder (PDF) ontwikkelt voor de verwijzers.
Er wordt een sociale kaart ontwikkeld specifiek gericht op de hulpverlening. Op termijn kunnen de mensen op het loket deze kaart ook gebruiken.
De sleutelpersonen, die getraind zijn, zullen het Wegwijzerloket gaan bezetten.

logo regiovisie fc

 

Projectleiders 
Jeannette Jansen 
Rukio Adow