Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Alle VT’s monitoren met veiligheidscijfers of de veiligheid verandert, maar we weten niet of deze veiligheidscijfers altijd op eenzelfde vergelijkbare manier worden vastgesteld. Daardoor is het op dit moment onduidelijk of VT’s met veiligheidscijfers effectief kunnen monitoren of de veiligheid in gezinnen verbetert.

Doel

Verbetering (van validiteit en betrouwbaarheid van) en uniformisering van het gebruik van VT-veiligheidscijfers waarmee de mate van directe en stabiele veiligheid én veranderingen in kaart worden gebracht.

Resultaat

Een onderbouwing/‘onderlegger’ ten behoeve van een eenduidig en verbeterd gebruik van de veiligheidsschaal als beoordelings- en monitorinstrument (in heel Nederland).

Opzet

Team A’dam (Programmamanager GHNT, A’dam en UMC, DVT en GGD) doet onderzoek en wil meerdere multidisciplinaire teams gaan interviewen zoals die in de praktijk zijn vormgegeven, denk aan reguliere uitvoeringsoverleggen of MDA++. Deze teams kunnen bestaan uit regiehouders zoals professionals van VT’s, wijkteams en GI’s, aangevuld met professionals uit de GGZ, jeugdzorg en justitie. Voorafgaand aan het interview wordt gevraagd om een fictieve casus te bespreken en te “scoren” + eenmalig 2 uur extra van de reguliere overleg tijd.

logo regiovisie fc

 

Contactpersoon 
Veerle Naudts