Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Voorlichtingsmateriaal over kindermishandeling
In Haaglanden maakt gemiddeld één kind per klas thuis geweld mee. Voor GGD Haaglanden is dat reden extra inzet te plegen om kindermishandeling en kinderrechten bespreekbaar te maken. Daarom wordt in de Week tegen Kindermishandeling samengewerkt met het onderwijs.
Scholen kunnen gevarieerd voorlichtingsmateriaal bestellen en is er een speciale les over kindermishandeling ontwikkeld.

Een van de voorlichtingsmaterialen is Superhelds kwartetspel, dat onderdeel is van een les die op basisscholen kan worden gegeven. Door te kwartetten, maken kinderen op laagdrempelige wijze kennis met de verschillende vormen van kindermishandeling. In een speciaal ontworpen quiz kunnen de kinderen na afloop hun kennis testen. De les wordt ingeleid met behulp van een lesbrief. Deze lesbrief bevat ook informatie over de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Zo weten leraren precies wat zij moeten doen indien zij iets signaleren.

Superhelds kwartet


Op 20 november 2020 is het Internationale dag van de Rechten van het Kind. Ook voor deze dag, middenin de Week tegen Kindermishandeling, heeft GGD Haaglanden materiaal ontwikkeld voor basisschoolkinderen die het thuis moeilijk hebben. Het betreft het boekje Praat!, dat kinderen middels tekeningen leert over de rechten die zij hebben. De boodschap van het boekje is dat kindermishandeling niet normaal is, kinderen hieraan geen schuld hebben en het beste contact kunnen zoeken met een volwassene die zij vertrouwen. Intern begeleiders en schoolmaatschappelijk werkers kunnen dit boekje geven aan kinderen bij wie zij vermoeden dat er iets speelt.
Voor tieners ontwikkelde GGD Haaglanden in 2019 al het boekje Niet Okay, dat hetzelfde doel heeft.


Tot slot heeft GGD Haaglanden het hoe-gaan-we-met-elkaar-om-vouwspel ontwikkeld. In dit spel zitten verschillende vragen verborgen, die kinderen leren praten over emoties. Het vouwspel is ook wel bekend als een ‘happertje’. Ook dit spel wordt gespeeld onder begeleiding van een leraar, intern begeleider of schoolmaatschappelijk werker.


Wil jij deze producten voor jouw school bestellen*? Dat kan via dit bestelformulier!
*De voorlichtingsmaterialen zijn in eerste instantie ontwikkeld voor de regio Haaglanden. Vooralsnog kunnen we niet voldoen aan de vraag buiten onze regio. We zijn op zoek naar middelen om verspreiding buiten onze regio wel mogelijk te maken.• Vouwboekje Praat! voor kinderen van 9 t/m 12 jaar
(het belang van praten als je kindermishandeling/huiselijk geweld meemaakt en welke rechten je hebt)
• Zakboekje Niet Okay voor kinderen van 12 t/m 16 jaar
(het belang van praten als je kindermishandeling/huiselijk geweld meemaakt)
• Het happertje, een vouwspel dat kinderen leert vragen naar en praten over gevoelens
(vooral voor schoolmaatschappelijk werkers en intern begeleiders)
• Kwartet Superheld, voor kinderen van 9 tm 12 jaar
(informeren en leren praten over vormen van kindermishandeling)