Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Dierenmishandeling en huiselijk geweld

Herken jij als professional in het werkveld diergeneeskunde of dierenwelzijn een situatie van dierenmishandeling? Weet je wat jij kunt doen bij een vermoeden van dierenmishandeling en bij wie en hoe je een verdenking meldt? Grote kans dat jouw antwoord op deze vragen 'ja' is.
Maar geldt dit ook voor huiselijk geweld? 

Dierenmishandeling vs. huiselijk geweld

Uit diverse onderzoeken blijkt dat geweld tegen een dier de opstap vormt naar het plegen van andere geweldsdelicten, zoals huiselijk geweld. De aanwezigheid van mishandelde dieren kan dan ook een indicator zijn van geweld tussen gezinsleden. Andersom kan geweld in de huiselijke kring betekenen dat dieren het slachtoffer zijn van mishandeling. De geweldpleger heeft namelijk in >50% van de zaken van huiselijk geweld eerder al een huisdier mishandeld en/of gedood. En in ongeveer 30% van de geconstateerde gevallen van dierenmishandeling blijkt tegelijkertijd sprake te zijn (geweest) van huiselijk geweld.

Ook in jouw praktijk

Een slachtoffer van huiselijk geweld met een huisdier bezoekt vaker de dierenarts dan een niet-slachtoffer met een huisdier. Juist jij kunt als professional diergeneeskunde of dierenwelzijn daarmee een belangrijke schakel vormen in het vroegtijdig signaleren van dierenmishandeling en huiselijk geweld. Reageer je adequaat op signalen van geweld, dan kan het geweld worden gestopt en kan er voor mens en dier passende hulpverlening worden georganiseerd. 

Programma

Je kunt de link tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld echter pas zien als je weet wát je moet zien. In dit webinar over geweld tegen mens en dier behandelen onze deskundigen aan de hand van praktijkvoorbeelden de volgende onderwerpen:

  • dierenmishandeling en het herkennen van de signalen ervan
  • huiselijk geweld en het herkennen van de signalen ervan
  • werking van de geweldsdynamiek 
  • de relatie tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld
  • wat er van jou als professional wordt verwacht bij een vermoeden van geweld
  • de Meldcode Dierenmishandeling en de Meldcode Huiselijk Geweld
  • waar je terecht kunt voor advies of om situaties te melden
  • de rol van de politie bij dierenmishandeling en bij huiselijk geweld
  • (acute) hulp en opvang van mens en dier na een geweldssituatie

En natuurlijk informeren de deskundigen je ook over wat hun eigen organisatie voor jou als professional kan betekenen.

Terugkijken

Op dinsdag 23 november is het webinar ‘De link tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld’ uitgezonden.
Het webinar is van 24 november t/m 5 december op een voor jou geschikt moment terug te kijken.
Vraag de link aan door het aanmeldformulier in te vullen.

Meer informatie?

Heb je nog vragen over het webinar? Neem dan contact op met GGD Haaglanden via
meldcode@ggdhaaglanden.nl.