Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Op deze dag organiseert GGD Haaglanden in samenwerking met partner MEE Zuid Holland Noord het webinar Seksueel Geweld en mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) met dubbele diagnose. Mensen met LVB zijn de meest kwetsbare doelgroep als het gaat om seksueel geweld. Wij nodigen je van harte uit om deel te nemen aan dit webinar. 

Programma
De sprekers in dit webinar nemen ons mee in thema seksueel geweld bij mensen met licht verstandelijke beperking (LVB). De trend laat zien dat er naast LVB ook vaak een andere diagnose speelt. Mensen met LVB zijn de meest kwetsbare doelgroep als het gaat om seksueel geweld. Wat weten we hierover, waar moet je op letten en wat kan je doen? Ook is er tijd ingeruimd voor het beantwoorden van vragen.

  • Welkom en introductie Haaglandse Aanpak Seksueel Geweld 
  • Rick van Lunsen, supervisor seksuologie NVVS  
  • Rosita Ottes, onafhankelijk clientondersteuner MEE ZNH
  • Mieke Kats, consulent seksuele gezondheid NVVS en ervaringsdeskundige. 
  • Toelichting op channel GGD Haaglanden, GIA op 1sociaaldomein.nl en afsluiting.

Op het channel van de GGD Haaglanden, Geweld In Afhankelijkheidsrelaties op 1sociaaldomein.nl kan je vooraf een vraag stellen die je beantwoord zou willen zien in het webinar. Ga hiervoor naar: https://giahaaglanden.1sociaaldomein.nl/ en maak een account aan.

Aankomende bijeenkomsten Seksueel Geweld
Op 20 juni organiseert GGD Haaglanden samen met netwerkpartners in de Haaglandse aanpak seksueel Geweld een regiodag. En in het najaar wordt er opnieuw een webinar georganiseerd. Meer informantie hierover volgt op een later moment, maar noteer deze data alvast in je agenda.