Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Zijn jongeren altijd vrij om een eigen partner te kiezen? Welke rol spelen opvoeding, cultuur en familie in deze keuze? En wat als de ouders een andere keuze maken? Heeft hij of zij dan nog wel een eigen keuze?
Tijdens de voorstelling ‘Kiezpijn’ vertellen acteurs en een ervaringsdeskundige van Stichting Me & Society verhalen over hoe ze klem zaten tussen hun traditionele opvoeding en hun ervaringen in de huidige moderne samenleving.
Huwelijksdwang en achterlating staan centraal.

Na de voorstelling gaan we in gesprek, waarbij dieper in wordt gegaan op de thema’s, inhoudelijke informatie gedeeld en besproken hoe wij als professionals tot onze keuzes komen en hoe wij omgaan met de keuze(on-)vrijheid van onze cliënten. Heeft ons eigen referentiekader invloed? Zo ja, hoe gaan we hier dan mee om?

Een ticket kunt u reserveren via Theater de Veste. De voorstelling is gratis.
U bent vanaf 14:30 uur welkom.

De gemeente Delft zegt ook NEE tegen geweld tegen vrouwen en meisjes en kleurt het stadhuis op de Markt oranje. Soroptimistclub Delft initieert en coördineert verscheidene activiteiten in de stad, samen met verschillende partners, zoals deze voorstelling.