Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Onderdeel van een serie webinars over vrouwelijke genitale verminking (vgv)

Samen met andere experts organiseren we een serie webinars over vrouwelijke genitale verminking (vgv). In elk webinar belichten we een ander thema. 

Dit derde webinar gaat over juridische aspecten van vrouwelijke genitale verminking. Aan de orde komt hoe de wetgeving rondom vgv in Nederland eruitziet. Welke straffen zijn er voor daders en medeplichtigen? Hoe zit het met een poging? Is vgv uitgevoerd in het buitenland strafbaar? En is vgv strafbaar bij zowel meisjes als volwassen vrouwen? Ook wordt ingegaan op de rol van wetgeving in het voorkomen van vgv. Dit wordt geïllustreerd met onderzoek daarnaar in diverse landen in Afrika.

Hoofdspreker bij dit webinar is Dr. Annemarie Middelburg. Zij is mensenrechtenjurist en werkt als zelfstandig consultant voor de Verenigde Naties en NGO’s en geeft ook college op de Universiteit van Amsterdam.

Voor wie? 
De webinars zijn voor iedereen toegankelijk: (aankomende) professionals, sleutelpersonen en andere geïnteresseerden.

Praktisch 
Deelname aan de webinars is gratis. Aanmelding voor elk webinar is nodig; alleen zo ontvang je de link voor deelname aan het webinar.