Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De training Veiligheidsplanning is vormgegeven als een leertraject. Iedereen die deelneemt aan de training doet dit aan de hand van een huidige, lopende casus waar zorgen zijn over veiligheid of welzijn. Je start het leertraject met het invullen van het framework, vervolgens komen alle onderdelen van veiligheidsplanning tot aan het veiligheidsplan in woord & beeld verhaal voor de kinderen aan bod. 

Leren bestaat uit 10% training, 20% reflectie en 70% praktijk. In deze training bieden we ondersteuning aan op de verschillende domeinen van het leren. Je leert door een combinatie van individueel leren in de praktijk, samen leren in training, leren met collega’s en vervolgens met je eigen casus aan de slag gedurende de gehele training. Je hebt aan het einde een uitgewerkt traject voor je eigen casus en onderdelen uitgevoerd in je casus. Daarnaast heb je intensief samengewerkt met collegae uit andere organisaties in de regio Haaglanden en elkaar ondersteund in je casus. Hierdoor heb je niet alleen de theorie en oefeningen in jouw casus toegepast maar ook in minstens 2 andere casussen.

Voor wie
Hulpverleners en (o.a.) werkbegeleiders van alle organisaties die de basistraining Signs of Safety hebben gehad van een erkende Signs of Safety trainer, maar nog niet de verdiepingstraining. Zowel jeugd als volwassen casuïstiek. 
Speciaal bedoeld voor organisaties die langer verantwoordelijk zijn voor de veiligheidsplanning.

Data en tijdstip
De training bestaat uit 4 dagen én een online programma van 5 modules.

  • maandag 7 november,
  • maandag 21 november,
  • maandag 12 december 2022 en
  • maandag 16 januari 2023 van 9.00-16.00 uur en
  • vooraf en tussentijds online werken

Er staat ook een leertraject gepland op dinsdag 8, 22 november, 13 december en 17 januari.

Aanmelden
Wil je deelnemen aan de training of weet je iemand die zou willen deelnemen? Je kunt je online aanmelden. Aanmelden kan tot 3 oktober 2022.
Het wordt aanbevolen om 2 medewerkers (een gedragswetenschapper/medewerker met verantwoordelijkheid voor het inhoudelijke proces in de casus (werkbegeleider, senior, etc.) en een hulpverlener die met het gezin/ huishouden werkt) per organisatie aan te melden voor de training.
We werken toe naar een evenwichtige spreiding en verdeling van het aantal deelnemende organisaties.
Deelname is gratis. Het maximale aantal deelnemers is 30 per training.
Deze training is SKJ-geaccrediteerd.

Meer informatie
Heb je vragen of wil je meer informatie?
Voor algemene informatie en projectinformatie neem contact op met programmamanager Lida Hoek, lhoek@delft.nl of 06 3016 8017.
Voor inhoudelijke- en trainingsvragen en informatie neem contact op met trainer Lotte Strik, info@lottestrik.nu.