Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Vrijwilligers vangen veel signalen op, ook van mogelijk huiselijk geweld en kindermishandeling. En wat dan…?
Waar kunnen vrijwilligers met hun zorgen of signalen naartoe? Welke stappen worden vrijwilligers verwacht te doorlopen bij signalen van geweld? Wanneer en hoe wordt professionele hulpverlening ingeschakeld? En hoe kunnen zorgen met betrokkene(n) worden besproken? De training geeft je antwoord op deze en andere vragen.
 
Als Vertrouwenscontactpersoon Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling ben je hét laagdrempelig aanspreekpunt voor de vrijwilligers in je organisatie of vereniging. Samen met het bestuur werk je aan preventie. En als het toch misgaat, dan weet men je te vinden voor ruggensteun.

Inhoud van de training

  • signalen van huiselijk geweld, kindermishandeling en andere vormen van geweld
  • de rol van vertrouwenscontactpersoon
  • de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor vrijwilligersorganisaties
  • het opstellen van een stappenplan (meldcode) voor de eigen organisatie/vereniging
  • het geven van een voorlichting aan de vrijwilligers, zodat zij weten hoe te handelen en bij wie ze terecht kunnen met hun signalen
  • samenwerkingspartners en de sociale kaart

Voor wie

Deze training is uitsluitend bedoeld voor bestuursleden van vrijwilligersorganisaties en voor coördinatoren van vrijwilligers in de regio Haaglanden.

Data

Donderdag 16 juni
Donderdag 30 juni
Donderdag 7 juli

Tijd

19.00-22.00 uur

Kosten

Gratis.
Er zijn voor bestuursleden en coördinatoren van vrijwilligers uit de regio Haaglanden en DWO geen kosten verbonden aan deelname aan de training.
De training word je namens de gemeenten in de regio aangeboden door GGD Haaglanden.

Aanmelden

Wil je deelnemen aan deze training van 3 dagdelen? Meld je dan digitaal aan!

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met GGD Haaglanden: meldcode@ggdhaaglanden.nl.