Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

GGD Haaglanden organiseert een 3-daagse  training voor (aankomende) aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling/ouderenmishandeling. Na de training volgt een terugkom ochtend.  

Is er binnen jouw organisatie een medewerker die aandachtsfunctionaris zou willen worden? Onderstaande kosteloze training biedt de mogelijkheid om binnen jouw organisatie deze rol goed te vervullen. 

Programma
De training duurt 3 hele dagen. Het programma van de dagen sluit op elkaar aan.
Dagen kunnen niet afzonderlijk worden gevolgd, je wordt alle 3 dagen verwacht aanwezig te zijn.  

In deze training komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

  • huiselijk geweld en werken met de wet meldcode 
  • de taken en verantwoordelijkheden van de aandachtsfunctionaris, positionering binnen de organisatie
  • informatie delen, dossiervorming, privacy
  • samenwerken, melding doen, werkwijze Veilig Thuis
  • adviesgesprekken, steunen van medewerkers en collega's, nazorg
  • oefenen van gesprekken in de functie van aandachtsfunctionaris m.m.v. trainingsacteur
  • meldcode op de kaart binnen de organisatie, implementatieplan

Na de training ben je aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling/ouderenmishandeling voor jouw organisatie.

Voorwaarden voor deelname

  • na de training ga je actief aan de slag binnen jouw organisatie als aandachtsfunctionaris
  • jouw organisatie onderschrijft je deelname en geeft je de ruimte om als aandachtsfunctionaris te functioneren.

Doelgroep
(nog niet getrainde) Aandachtsfunctionarissen huiselijke geweld en kindermishandeling.

Is er binnen jouw organisatie een aandachtsfunctionaris werkzaam die de training nog moet volgen? Is er binnen jouw organisatie een medewerker die aandachtsfunctionaris zou willen worden? Deze kosteloze training biedt de (aankomende) aandachtsfunctionaris de mogelijkheid om binnen jouw organisatie deze rol goed te vervullen.

Data
Dinsdag 26 september 2023
Dinsdag 3 oktober
Dinsdag 10 oktober

Tijd
9.00-16.30 uur

Follow up bijeenkomst
Dinsdag 21 november 2023, 9.00-12.30 uur

Locatie
Nog niet bekend.

Vragen of meer informatie?
Na aanmelding en bevestiging zal je verdere informatie over de training per mail ontvangen.  
Heb je vragen of wil je meer informatie?
Neem dan contact op: meldcode@ggdhaaglanden.nl.