Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Tijdens de eerste dagdelen leer je wat je taak als aandachtsfunctionaris inhoudt en ontdek je wat jij nodig hebt om deze taak eigen te maken. Je maakt (opnieuw) kennis met de meldcode en leert collega’s te coachen in het gebruik hiervan. Tijdens de training maak je ook kennis met de zogenaamde IK JIJ WIJ werkmethode. Een hulpmiddel dat je kan ondersteunen bij de gespreksvoering.

Je leert onder andere in deze bijeenkomsten:

  • Signaleren en onderliggende dynamiek van verschillende vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling herkennen
  • Feiten, hypothesen en eigen gevoel onderscheiden t.b.v. dossiervorming, overleg en gespreksvoering.
  • Kennis van wettelijke juridische kaders en hier naar te handelen en uit te kunnen leggen aan collega’s
  • Intern en extern kunnen profileren als aandachtsfunctionaris.
  • Volgens de meldcode werken en handelen
  • Collega’s ondersteunen, coachen, adviseren en motiveren in het gebruik van de meldcode
  • Oplossingsgericht en in samenwerking met collega aandachtsfunctionarissen stappen zetten in de richting van een plan van aanpak/implementatieplan binnen eigen organisatie.

Doelgroep:

(nog niet getrainde) Aandachtsfunctionarissen huiselijke geweld en kindermishandeling van de gemeentelijke diensten.

Data:

Woensdag 15 september
Woensdag 22 september
Woensdag 6 oktober
Donderdag 28 oktober
Woensdag 24 november
Woensdag 15 december

Tijd:

9.00-12.15 uur.