Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De training Partnergeweld gaat in op:  

  • de verschillende vormen
  • omvang
  • signalen
  • risicofactoren
  • gevolgen van huiselijk geweld en dan met name partnergeweld herkennen.

Na afloop kan de deelnemer de specifieke signalen die bij partnergeweld horen herkennen. 

Voor wie
Een follow up bijeenkomst Partnergeweld voor aandachtsfunctionarissen, maar ook als je geen aandachtsfunctionaris bent en meer wil weten over dit thema ben je van harte welkom. 

Vragen of meer informatie?
Neem dan contact op: meldcode@ggdhaaglanden.nl.