Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Huwelijksdwang of achterlating, hoe herken je het? Wat kan je doen? Wat zijn de wettelijke mogelijkheden? Het is vaak complex.
Professionals kunnen in het werk in aanraking komen met huwelijksdwang en achterlating. Alertheid en signaleren van de problematiek is cruciaal om mogelijke slachtoffers te beschermen.

In een interactieve workshop geven we je uitleg en achtergrondinformatie. Zodat je weet waar je op kunt letten, wat je  kan doen en wat kan het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating voor jou betekenen. 
Het doel van de training is om de kennis over huwelijksdwang en achterlating én het werken met de Meldcode te vergroten. Door middel van deze training leer je om te gaan met de zorgen en dilemma’s die je hebt, maar ook hoe je deze bespreekbaar kunt maken.

Resultaten van de training:

  • meer kennis over huwelijksdwang en achterlating.
  • de dilemma’s die meespelen bij het in kaart brengen van signalen en hoe je hiermee om kan gaan.
  • omgaan met deze zorgen en dilemma’s en het bespreekbaar maken.
  • inzicht in het herkennen, objectief benoemen en concreet onderbouwen van signalen van huwelijksdwang en achterlating
  • hoe te handelen volgens de stappen van de Meldcode
  • in gesprek kunnen gaan over de signalen en zorgen m.b.t. huwelijksdwang en achterlating