Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

GGD Haaglanden organiseert in samenwerking met trainingsbureau Wilde Kastanje een training voor medewerkers van sociale wijkteams m.b.t. huiselijke geweld, kindermishandeling en de meldcode. 

De training bestaat uit twee dagdelen:

 • 28 februari 2023, 9.00-12.15 uur
 • 14 maart 2022, 9.00-12.15 uur

Doelen van deze training zijn: 

 • Professionals zijn bekend met de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en hebben geoefend hoe zij de meldcode  kunnen toepassen
 • Professionals weten hoe en wanneer ze kunnen samenwerken met de aandachtsfunctionaris en Veilig Thuis
 • Professionals hebben geleerd hoe zij de vragen uit het afwegingskader kunnen benutten bij het wegen en beslissen (stap 4 en 5 uit de meldcode), mogelijk samen met de aandachtsfunctionaris en/of Veilig Thuis
 • De professionals hebben geoefend in het onderscheid maken tussen feiten, hypotheses en hun eigen gevoel in gespreksvoering t.b.v. signalering, dossiervorming, overleg collega’s en gespreksvoering met betrokkenen
 • Professionals ervaren dat zij schakel zijn in een groter systeem van preventie en aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld, zij weten zich van daaruit te profileren en van daaruit te handelen, zij kennen hun rol hierin
 • Professionals hebben weet van de IK JIJ WIJ werkmethode van Wilde Kastanje en hebben er in de gespreksvoering (onder andere Stap 3 meldcode) mee geoefend
 • Professionals weten hoe zij met een Kindcheck moeten omgaan
 • Professionals zijn in staat om te handelen vanuit de visie gefaseerd samenwerken aan veiligheid
 • Professionals hebben ondervonden wat gendersensitief werken voor verschil kan maken.

Kosten
Deelname is gratis. Als je je hebt aangemeld, gaan we er ook van uit dat je ook daadwerkelijk deelneemt aan de training.

Vragen of meer informatie?
Neem dan contact op via meldcode@ggdhaaglanden.nl.

Geen medewerker van een sociaal wijkteam? Ook jij kan je aanmelden! Medewerkers van een sociaal wijkteam hebben wel voorrang bij deze training.

Mocht de training vol zitten en wil je een plak op de reservelijst? Mail dan naar meldcode@ggdhaaglanden.nl onder vermelding van reservelijst + naam training.