Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

GGD Haaglanden organiseert in samenwerking met trainingsbureau Wilde Kastanje een training voor medewerkers van sociale wijkteams m.b.t. huiselijke geweld, kindermishandeling en de meldcode. 

De training bestaat uit twee dagdelen:

 • 3 oktober 2022, 9.00-12.15 uur
 • 10 oktober 2022, 9.00-12.15 uur

Doelen van deze training zijn: 

 • Professionals zijn bekend met de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en hebben geoefend hoe zij de meldcode  kunnen toepassen
 • Professionals weten hoe en wanneer ze kunnen samenwerken met de aandachtsfunctionaris en Veilig Thuis
 • Professionals hebben geleerd hoe zij de vragen uit het afwegingskader kunnen benutten bij het wegen en beslissen (stap 4 en 5 uit de meldcode), mogelijk samen met de aandachtsfunctionaris en/of Veilig Thuis
 • De professionals hebben geoefend in het onderscheid maken tussen feiten, hypotheses en hun eigen gevoel in gespreksvoering t.b.v. signalering, dossiervorming, overleg collega’s en gespreksvoering met betrokkenen
 • Professionals ervaren dat zij schakel zijn in een groter systeem van preventie en aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld, zij weten zich van daaruit te profileren en van daaruit te handelen, zij kennen hun rol hierin
 • Professionals hebben weet van de IK JIJ WIJ werkmethode van Wilde Kastanje en hebben er in de gespreksvoering (onder andere Stap 3 meldcode) mee geoefend
 • Professionals weten hoe zij met een Kindcheck moeten omgaan
 • Professionals zijn in staat om te handelen vanuit de visie gefaseerd samenwerken aan veiligheid
 • Professionals hebben ondervonden wat gendersensitief werken voor verschil kan maken.

E-learning
Voorafgaand aan deze training vragen wij je een e-learning van Augeo te volgen. Na de inschrijving wordt je aangemeld voor de Augeo leeromgeving en kan je de e-learning volgen van ongeveer 2 uur. Deze kan je in je eigen tijd in een keer of in meerdere delen doen. 
Tijdens de e-learning leer je alert te zijn op signalen en hoe je huiselijk geweld bespreekbaar maakt met je cliënt/het gezin. Ook leer je hoe je vervolgens samen met je cliënt/het gezin werkt aan een veilige situatie thuis.
 
Dit vormt een mooie basis om tijdens de training in groepsverband de diepte in te gaan m.b.t. het daadwerkelijk toepassen van de meldcode, gespreksvoering en samenwerking.

Kosten
Deelname is gratis. Als u zich heeft aangemeld, gaan we er ook van uit dat u ook daadwerkelijk deelneemt aan de training.

Hebt u vragen of wilt u meer informatie?
Neem dan contact op via meldcode@ggdhaaglanden.nl.